Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu gói thầu số 05/ETEP/TVCN/QLDP

Ngày cập nhật : 29/05/2020

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu số 05/ETEP/TVCN/QLDP: Thuê tư vấn cá nhân về quản lý, điều phối Chương trình 

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

1.  Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2. Tên gói thầu: số 05/ETEP/TVCN/QLDP: Thuê tư vấn cá nhân về quản lý, điều phối Chương trình.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Giá gói thầu: 1.200.000.000 VNĐ.

5. Tên tư vấn trúng thầu: Ông Doãn Thanh Bình - Địa chỉ: Phòng 4134, HH3C, chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

6. Giá đề nghị trúng thầu: 900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng.

7.  Loại hợp đồng: Theo thời gian.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng.

9. Quyết định phê duyệt: Số 31A/QĐ-ETEP ngày 29/4/2020 của Giám đốc BQL Chương trình ETEP.