Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/PTTL,KHBD

Ngày cập nhật : 20/03/2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: 01/ETEP/PTV/PTTL, KHBD: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các Hội thảo - Tập huấn phát triển tài liệu Mô đun 2, 3, 4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại Miền Trung; Hội nghị triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020 tại Miền Trung”.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.gov.vn.

Mã số thuế: 0107 687 392.

1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2. Tên gói thầu: 01/ETEP/PTV/PTTL,KHBD: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các Hội thảo - Tập huấn phát triển tài liệu Mô đun 2, 3, 4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại Miền Trung; Hội nghị triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020 tại Miền Trung”.

3. Số thông báo mời thầu: Trên website muasamcong số 20200529153 ngày 13/5/2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Giá gói thầu: 535.500.000 VNĐ.

6. Giá trúng thầu: 533.060.000 VNĐ

7.  Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ HOÀ BÌNH - Số ĐKKD: 0102720141

8.  Loại hợp đồng: Trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

10. Quyết định phê duyệt: 38/QĐ-ETEP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP.