Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/TVCN/TEIDI

Ngày cập nhật : 03/03/2020

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu số 02/ETEP/TVCN/TEIDI: Thuê tư vấn cá nhân về xây dựng chỉ số TEIDI và giám sát hoạt động phát triển năng lực các trường sư phạm hàng năm theo bộ chỉ số TEIDI

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.    Tên gói thầu: số 02/ETEP/TVCN/TEIDI: Thuê tư vấn cá nhân về xây dựng chỉ số TEIDI và giám sát hoạt động phát triển năng lực các trường sư phạm hàng năm theo bộ chỉ số TEIDI.

3.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4.    Giá gói thầu: 1.200.000.000 VNĐ.

5.    Tên tư vấn trúng thầu: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: Phòng 1703, Nhà 24T1 KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Cầu giấy, Hà Nội

6.    Giá đề nghị trúng thầu: 1.200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng.)

7.    Loại hợp đồng: Theo thời gian.

8.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng.

9.    Quyết định phê duyệt: Số 01/QĐ-ETEP ngày 09/01/2020  của Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP.