TIN TỨC CHUNG
581 giáo viên cốt cán tiểu học thuộc 3 Sở GDĐT: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế được bồi dưỡng mô đun 3.
581 giáo viên cốt cán tiểu học thuộc 3 Sở GDĐT: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế được bồi dưỡng mô đun 3.

28/12/2020

ETEP - Phát biểu khai mạc đợt bồi dưỡng trực tiếp 3 ngày, PGS.TS Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐH Huế nhấn mạnh, mô đun 3 là một trong những mô đun quan trọng trong việc đáp ứng CTGD phổ thông 2018, giúp các thầy cô nắm được những đổi mới trong kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực học sinh.

Thực hiện chương trình mới: Tăng tốc bồi dưỡng giáo viên
Thực hiện chương trình mới: Tăng tốc bồi dưỡng giáo viên

26/12/2020

ETEP - Ngay sau khi trở về địa phương, GV cốt cán có nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp triển khai đại trà mô-đun 2.

Tại sao phải đánh giá theo chuẩn trên hệ thống TEMIS và chiết xuất báo cáo TEMIS
Tại sao phải đánh giá theo chuẩn trên hệ thống TEMIS và chiết xuất báo cáo TEMIS

24/12/2020

ETEP - TEMIS là Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng GV, CBQL CSGDPT thông qua thu thập thông tin và chiết xuất báo cáo về thực trạng bồi dưỡng thường xuyên và đánh giá GV, CBQL CSGDPT theo chuẩn trong cả hệ thống giáo dục (theo từng tỉnh, huyện, trường và cá nhân).

Hào hứng với tiết học sử dụng điện thoại
Hào hứng với tiết học sử dụng điện thoại

24/12/2020

ETEP - Được sử dụng điện thoại trong tiết học để tìm kiếm thông tin, trao đổi, tìm hiểu kiến thức của bài học..., học sinh vô cùng hào hứng, thích thú.

Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông: Càng làm, càng thấm
Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông: Càng làm, càng thấm

24/12/2020

ETEP - Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để đạt thành công phụ thuộc nhiều vào hiệu quả quản lý của người đứng đầu.

Triển khai  xây dựng báo cáo TEMIS
Triển khai xây dựng báo cáo TEMIS

22/12/2020

ETEP - Trường ĐHSP Hà Nội và 7 đơn vị khác tham gia Chương trình ETEP cần phối hợp với các sở GDĐT, hướng dẫn, đôn đốc GV&CBQL truy cập vào hệ thống và thực hành các chức năng khai thông tin và ghi kết quả đánh giá theo chuẩn một cách kịp thời và nhanh chóng hoàn thành các báo cáo TEMIS đúng hạn.

Vai trò "cố vấn" của người thầy trong đổi mới phương pháp dạy học
Vai trò "cố vấn" của người thầy trong đổi mới phương pháp dạy học

18/12/2020

ETEP - Đổi mới phương pháp dạy học là giải pháp then chốt thực hiện CTGDPT 2018. Trong đó giáo viên không chỉ là người truyền thụ kiến thức đơn thuần, mà phải “cố vấn”, tổ chức, điều hành các hoạt động dạy học.

Bồi dưỡng giáo viên: Đảm bảo chất lượng và tiến độ
Bồi dưỡng giáo viên: Đảm bảo chất lượng và tiến độ

18/12/2020

ETEP - "Hoạt động phát triển nghề nghiệp thường xuyên GV chỉ triển khai hiệu quả khi có sự phối hợp đồng bộ giữa Sở GD&ĐT - Trường ĐHSP - Bộ GD&ĐT và mối quan hệ giữa trường ĐHSP Hà Nội với các Sở GDĐT phải là mối quan hệ gắn bó,  thường xuyên"