TIN TỨC CHUNG
Tại sao phải đánh giá theo chuẩn trên hệ thống TEMIS và chiết xuất báo cáo TEMIS
Tại sao phải đánh giá theo chuẩn trên hệ thống TEMIS và chiết xuất báo cáo TEMIS

24/12/2020

ETEP - TEMIS là Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng GV, CBQL CSGDPT thông qua thu thập thông tin và chiết xuất báo cáo về thực trạng bồi dưỡng thường xuyên và đánh giá GV, CBQL CSGDPT theo chuẩn trong cả hệ thống giáo dục (theo từng tỉnh, huyện, trường và cá nhân).

Hào hứng với tiết học sử dụng điện thoại
Hào hứng với tiết học sử dụng điện thoại

24/12/2020

ETEP - Được sử dụng điện thoại trong tiết học để tìm kiếm thông tin, trao đổi, tìm hiểu kiến thức của bài học..., học sinh vô cùng hào hứng, thích thú.

Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông: Càng làm, càng thấm
Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông: Càng làm, càng thấm

24/12/2020

ETEP - Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để đạt thành công phụ thuộc nhiều vào hiệu quả quản lý của người đứng đầu.

Triển khai  xây dựng báo cáo TEMIS
Triển khai xây dựng báo cáo TEMIS

22/12/2020

ETEP - Trường ĐHSP Hà Nội và 7 đơn vị khác tham gia Chương trình ETEP cần phối hợp với các sở GDĐT, hướng dẫn, đôn đốc GV&CBQL truy cập vào hệ thống và thực hành các chức năng khai thông tin và ghi kết quả đánh giá theo chuẩn một cách kịp thời và nhanh chóng hoàn thành các báo cáo TEMIS đúng hạn.

Vai trò "cố vấn" của người thầy trong đổi mới phương pháp dạy học
Vai trò "cố vấn" của người thầy trong đổi mới phương pháp dạy học

18/12/2020

ETEP - Đổi mới phương pháp dạy học là giải pháp then chốt thực hiện CTGDPT 2018. Trong đó giáo viên không chỉ là người truyền thụ kiến thức đơn thuần, mà phải “cố vấn”, tổ chức, điều hành các hoạt động dạy học.

Bồi dưỡng giáo viên: Đảm bảo chất lượng và tiến độ
Bồi dưỡng giáo viên: Đảm bảo chất lượng và tiến độ

18/12/2020

ETEP - "Hoạt động phát triển nghề nghiệp thường xuyên GV chỉ triển khai hiệu quả khi có sự phối hợp đồng bộ giữa Sở GD&ĐT - Trường ĐHSP - Bộ GD&ĐT và mối quan hệ giữa trường ĐHSP Hà Nội với các Sở GDĐT phải là mối quan hệ gắn bó,  thường xuyên"

“Giáo viên được bình đẳng trong tiếp cận tài liệu bồi dưỡng”
“Giáo viên được bình đẳng trong tiếp cận tài liệu bồi dưỡng”

17/12/2020

ETEP - "Thực hiện cải cách, đổi mới cần sự sáng tạo, nhạy bén và thích ứng – điều này không dễ dàng thay đổi khi mà tư duy lối mòn, thói quen cũ ăn sâu trong không ít thầy cô nhà giáo. Vì vậy, để thực hiện  tốt Chương. trình GDPT 2018, Sở GD ĐT Thanh Hoá chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên". 

Lạng Sơn: Thành công từ triển khai ý tưởng thành lập tổ cốt cán hỗ trợ bồi dưỡng đại trà
Lạng Sơn: Thành công từ triển khai ý tưởng thành lập tổ cốt cán hỗ trợ bồi dưỡng đại trà

17/12/2020

ETEP - Bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm Chương trình ETEP đánh giá cao việ thành lập tổ cốt cán – đây là ý tưởng hay nên được nhân rộng. Vấn đề là cần nghiên cứu cơ chế hoạt động của tổ cốt cán này để đảm bảo chất lượng hỗ trợ GV tự bồi dưỡng tại nhà trường.