TIN TỨC CHUNG
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên

28/12/2021

ETEP - Mô hình bồi dưỡng mới đã xây dựng nên các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo. Qua đó, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên sư phạm.

Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên

28/12/2021

ETEP - Mô hình bồi dưỡng mới đã xây dựng nên các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo. Qua đó, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên sư phạm.

Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên

28/12/2021

ETEP - Mô hình bồi dưỡng mới đã xây dựng nên các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo. Qua đó, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên sư phạm.

Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên

28/12/2021

ETEP - Mô hình bồi dưỡng mới đã xây dựng nên các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo. Qua đó, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên sư phạm.

Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên

28/12/2021

ETEP - Mô hình bồi dưỡng mới đã xây dựng nên các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo. Qua đó, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên sư phạm.

Giáo viên cần làm gì để tăng cường năng lực dạy học trực tuyến?
Giáo viên cần làm gì để tăng cường năng lực dạy học trực tuyến?

27/12/2021

ETEP - Kĩ năng CNTT không phải chỉ là thao tác sử dụng máy tính, mà quan trọng nhất là sử dụng CNTT để thiết kế kế hoạch giảng dạy khoa học, đúng theo tinh thần đổi mới phương pháp, sử dụng hiệu quả, linh hoạt.

Tiếp tục phát triển các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo
Tiếp tục phát triển các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo

27/12/2021

ETEP - Việc tạo ra các cộng đồng học tập trên không gian số, cộng đồng học tập của giáo viên có sự gắn kết giữa giảng viên sư phạm và giáo viên phổ thông; giáo viên dạy cùng môn học trong cả nước có thể kết nối với nhau trên môi trường internet... thì mới xuất hiện lần đầu tiên khi triển khai mô hình bồi dưỡng thuộc Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo

27/12/2021

ETEP - TS. Lê Thị Duyên, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng chia sẻ, trong 3 năm tham gia tập huấn cho giáo viên cốt cán, nội dung về hoạt động trải nghiệm khó khăn hơn các môn khác nên nhận được nhiều thắc mắc, băn khoăn của giáo viên. Tuy vậy, thông qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook… giảng viên sư phạm có cơ hội giải đáp các thắc mắc đó ngay lập tức. Hiện nay, các nhóm Zalo hoạt động rất tốt và sôi nổi.