TIN TỨC CHUNG
Đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số TEIDI
Đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số TEIDI

06/10/2017

ETEP - Ngày 22/9/2017, Ban quản lý Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp tổ chức đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI).

Đánh giá đồng cấp trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên theo bộ chỉ số TEIDI
Đánh giá đồng cấp trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên theo bộ chỉ số TEIDI

06/10/2017

ETEP - Trong hai ngày (15/9/ -16/9/2017), Ban Quản lý Chương trình ETEP – Bộ GD &ĐT và Trường ĐHSP - ĐHThái Nguyên phối hợp tổ chức đánh giá đồng cấp năng lực Trường theo bộ chỉ số TEIDI.

Kiểm tra tiến độ tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI tại Trường Đại học Vinh
Kiểm tra tiến độ tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI tại Trường Đại học Vinh

06/10/2017

ETEP - Ban Quản lí Chương trình ETEP đã đánh giá cao sự nỗ lực của Trường Đại học Vinh trong việc thực hiện hướng dẫn của Chương trình ETEP, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để Nhà trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.

Đánh giá thí điểm Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng theo bộ chỉ số TEIDI
Đánh giá thí điểm Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng theo bộ chỉ số TEIDI

06/10/2017

ETEP - Ngày 29/5/2017, Ban Quản lý Chương trình ETEP tổ chức đánh giá thí điểm Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng (ĐHSP-ĐHĐN) theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường Sư phạm (TEIDI).

Các trường đại học sư phạm phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo viên
Các trường đại học sư phạm phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo viên

02/10/2017

ETEP - Cần thay đổi của chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện hành, chuẩn giảng viên sư phạm; Các trường SP cần thay đổi mạnh mẽ cách làm, cách tiếp cận trong đào tạo, bồi dưỡng hiện nay trên cơ sở tiếp cận chuẩn nghề nghiệp của GV.

Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

02/10/2017

ETEP - "Các trường sư phạm cần phải làm tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp".

Ban hành bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Ban hành bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học

02/10/2017

ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với BQL Chương trình  ETEP
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với BQL Chương trình ETEP

02/10/2017

ETEP - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, sẽ ưu tiên cấp vốn trong năm nay cho 2 dự án: Tăng cường hệ thống CNTT trong các trường sư phạm và Xây dựng hệ thống thư viện điện tử.