TIN TỨC CHUNG
Bồi dưỡng, phát triển giáo viên dựa vào nhà trường
Bồi dưỡng, phát triển giáo viên dựa vào nhà trường

27/12/2017

ETEP - Thái Lan coi việc đào tạo dựa vào nhà trường là một chiến lược bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên đương nhiệm để đạt được thành công trong công cuộc đổi mới dạy học.

Bài học cho phát triển nghề nghiệp giáo viên tại Việt Nam
Bài học cho phát triển nghề nghiệp giáo viên tại Việt Nam

27/12/2017

ETEP - Phát triển nghề nghiệp cho giáo viên đang là vấn đề cần thiết để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục hiện nay.

Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu 7/ETEP/HTTH,  8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu 7/ETEP/HTTH, 8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH

26/12/2017

ETEP - Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 7/ETEP/HTTH, 8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH.

Tập huấn “Nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược”
Tập huấn “Nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược”

26/12/2017

ETEP - Trong ba ngày từ 26-28/12/2017, tại Hà Nội, 130 học viên là các nhà quản lý, giảng viên đến từ 11 trường đại học/khoa sư phạm khu vực phía Bắc đã tham dự lớp tập huấn “Nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược” do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên (ETEP) tổ chức với sự hỗ trợ của tổ chức National Geographics Learning.

Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm trong tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực
Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm trong tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực

25/12/2017

ETEP - Từ ngày 19 đến 23/12/2017, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV và CBQLCSGDPT (ETEP) tổ chức Tập huấn về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Đà Nẵng, nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm trong tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực thu 115 cán bộ, giảng viên đến từ 15 trường ĐHSP và các trường đào tạo sư phạm tham dự.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” về phát triển nguồn nhân lực
Tháo gỡ “điểm nghẽn” về phát triển nguồn nhân lực

25/12/2017

ETEP - Theo PGS.TS. Phạm Văn Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển giáo dục: Phân luồng trong giáo dục phổ thông được hiểu là tạo ra các con đường và định hướng cho học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp một cấp, bậc học nào đó có thể lựa chọn hướng đi phù hợp để học tiếp hoặc tham gia thị trường lao động.

Tự bồi dưỡng: Chìa khóa nâng chất của người thầy
Tự bồi dưỡng: Chìa khóa nâng chất của người thầy

25/12/2017

ETEP - Xã hội ngày càng phát triển đã và đang đòi hỏi chất lượng giáo dục không ngừng tăng lên. Mặt khác, quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục cũng buộc những người thầy tự trang bị cho mình những hành trang tri thức cần thiết để đáp ứng tốt công tác giảng dạy.

Người học thế kỉ 21 đòi hỏi giáo viên thế kỉ 21
Người học thế kỉ 21 đòi hỏi giáo viên thế kỉ 21

25/12/2017

ETEP - Phân tích kinh nghiệm phát triển đội ngũ giáo viên của Singapore về các giải pháp xây dựng mô hình, chương trình đào tạo, chính sách tạo động lực cho giáo viên, GS Đinh Quang Báo – nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội làm nổi bật các kinh nghiệm có thể vận dụng ở Việt Nam trong bối cảnh triển khai chiến lược đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục.