TIN TỨC CHUNG
Nâng cao năng lực lập kế hoạch chiến lược
Nâng cao năng lực lập kế hoạch chiến lược

18/10/2017

ETEP - Ngày 18/10/2017, BQL Chương trình ETEP (Bộ GG&ĐT), Ngân hàng Thế giới và Đoàn chuyên gia của Trường Đại học Giáo dục Hồng Kông làm việc với Trường ĐH SP - ĐH Thái Nguyên.

Hơn 850.000 giáo viên sẽ được phát triển năng lực
Hơn 850.000 giáo viên sẽ được phát triển năng lực

08/10/2017

ETEP - Đánh giá chính xác năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên mới thiết kế được chương trình học phù hợp, hiệu quả...

Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Chương trình ETEP
Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Chương trình ETEP

06/10/2017

Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Chương trình ETEP

Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

06/10/2017

ETEP - Trong khuôn khổ chương trình ETEP, ngày 10 và 11/9/2017, các chuyên gia đã tiến hành đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI).

Sẽ chọn 8 cơ sở giáo dục ĐHSP là “đầu tàu” cho cả mạng lưới
Sẽ chọn 8 cơ sở giáo dục ĐHSP là “đầu tàu” cho cả mạng lưới

06/10/2017

ETEP - Tám trường sư phạm chủ chốt gồm Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trường ĐH Vinh, Trường ĐHSP-ĐH Huế, Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng, Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý giáo dục.

Đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số TEIDI
Đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số TEIDI

06/10/2017

ETEP - Ngày 22/9/2017, Ban quản lý Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp tổ chức đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI).

Đánh giá đồng cấp trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên theo bộ chỉ số TEIDI
Đánh giá đồng cấp trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên theo bộ chỉ số TEIDI

06/10/2017

ETEP - Trong hai ngày (15/9/ -16/9/2017), Ban Quản lý Chương trình ETEP – Bộ GD &ĐT và Trường ĐHSP - ĐHThái Nguyên phối hợp tổ chức đánh giá đồng cấp năng lực Trường theo bộ chỉ số TEIDI.

Kiểm tra tiến độ tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI tại Trường Đại học Vinh
Kiểm tra tiến độ tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI tại Trường Đại học Vinh

06/10/2017

ETEP - Ban Quản lí Chương trình ETEP đã đánh giá cao sự nỗ lực của Trường Đại học Vinh trong việc thực hiện hướng dẫn của Chương trình ETEP, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để Nhà trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.