TIN TỨC CHUNG
Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ quản lý các Sở/Phòng GD&ĐT trong quản lý thông tin về bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT
Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ quản lý các Sở/Phòng GD&ĐT trong quản lý thông tin về bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

03/12/2020

ETEP - Ngày 3 /12/2020, tại Tp Vinh (Nghệ An), Trường ĐH Vinh tổ chức Hội thảo – tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống TEMIS và xây dựng báo cáo TEMIS.

Quản trị trường phổ thông - “chìa khóa” đổi mới thành công
Quản trị trường phổ thông - “chìa khóa” đổi mới thành công

01/12/2020

ETEP - Chương trình GDPT 2018 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của HS. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý không những phải thay đổi tư duy quản lý mà còn phải nắm vững chuyên môn, phương pháp giảng dạy.

Bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ và tin học: “Cởi trói” cho giáo viên
Bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ và tin học: “Cởi trói” cho giáo viên

01/12/2020

ETEP - Bộ GD&ĐT đã làm việc, trao đổi và đi đến thống nhất với Bộ Nội vụ về việc bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên.

“Giảng viên QLGD chủ chốt cần được chuẩn bị tốt cho việc hướng dẫn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp”
“Giảng viên QLGD chủ chốt cần được chuẩn bị tốt cho việc hướng dẫn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp”

01/12/2020

ETEP - Từ ngày 1- 3/12/2020, tại Tp Vinh, Nghệ Anh, Ban quản lý Chương trình ETEP tổ chức Hội thảo - Tập huấn giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt để hướng dẫn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng mô đun 2,3,4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo/chuyên viên của các Vụ/Cục thuộc Bộ GD&ĐT, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt của 8 đơn vị tham gia Chương trình ETEP.

Sử dụng thành phần TEMIS trên hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng báo cáo TEMIS 
Sử dụng thành phần TEMIS trên hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng báo cáo TEMIS 

30/11/2020

ETEP - Hội thảo – Tập huấn hướng dẫn sử dụng thành phần TEMIS trên hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng báo cáo TEMIS do Ban quản lý chương trình ETEP (Bộ GD&ĐT) tổ chức từ ngày 30/11-1/12/2020 tại Tp Nha Trang, Khánh Hoà.

Vai trò "thuyền trưởng" trong đổi mới giáo dục
Vai trò "thuyền trưởng" trong đổi mới giáo dục

29/11/2020

ETEP - Cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục, người đứng đầu là hiệu trưởng giữ vai trò như người cầm lái “con tàu đổi mới”.

Phát triển tài liệu mô đun từ 5 đến 9 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 
Phát triển tài liệu mô đun từ 5 đến 9 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

28/11/2020

ETEP - Việc phát triển tài liệu đã huy động sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan, từ các giảng viên sư phạm, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đến các nhà xây dựng chính sách của các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, các chuyên gia quốc tế, đại diện của Ngân hàng Thế giới.

Chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GD
Chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GD

26/11/2020

Cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ GD&ĐT tăng cường công tác quản lý, giáo dục đội ngũ giáo viên cũng như xây dựng, lồng ghép chương trình đào tạo cán bộ quản lý trong các chương trình đào tạo sư phạm.