TIN TỨC CHUNG
Nhận xét của giáo viên
Nhận xét của giáo viên

12/04/2021

ETEP - Yêu cầu của nền giáo dục mới đòi hỏi giáo viên phải học cách nhận xét tích cực người học; sử dụng công cụ đánh giá đa dạng (câu hỏi, tình huống, bài tập, trò chơi…), đặc biệt là đánh giá thường xuyên, chú ý phân hóa từng học sinh. Nếu không sẽ không tạo ra sự công bằng, không vì sự tiến bộ của người học.

Bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình mới, đừng tạo áp lực
Bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình mới, đừng tạo áp lực

12/04/2021

ETEP - Về bồi dưỡng GV, các trường sư phạm tham gia biên soạn và thực hiện bồi dưỡng theo 9 mô đun quy định của Bộ, bồi dưỡng trực tiếp hoặc trực tuyến, trong đó, coi trọng tự học, thảo luận, thực hành của GV; tập trung bồi dưỡng đội ngũ GV cốt cán.

Giáo viên gửi kỳ vọng tới tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn
Giáo viên gửi kỳ vọng tới tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

12/04/2021

ETEP - Cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa, Hà Nội bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT cần chú trọng phát triển chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Cử nhân tốt nghiệp muốn trở thành giáo viên cần học thêm chứng chỉ sư phạm
Cử nhân tốt nghiệp muốn trở thành giáo viên cần học thêm chứng chỉ sư phạm

12/04/2021

Đối tượng áp dụng là những người có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học đã có bằng cử nhân các chuyên ngành âm nhạc, mỹ thuật, tin học, công nghệ, giáo dục thể chất và ngoại ngữ. Để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, người học phải hoàn thành 35 tín chỉ.

Đánh giá và công nhận các kết quả của sở GDĐT tỉnh Kon Tum trong việc triển khai đánh giá GV, CBQLCSGDPT theo chuẩn
Đánh giá và công nhận các kết quả của sở GDĐT tỉnh Kon Tum trong việc triển khai đánh giá GV, CBQLCSGDPT theo chuẩn

08/04/2021

ETEP - Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 4 năm 2021, Tổ chức kiểm đếm độc lập (Viện Đảm bảo Chất lượng – ĐH Quốc Gia Hà Nội) tiến hành đánh giá và công nhận các kết quả của sở GDĐT tỉnh Kon Tum trong việc triển khai đánh giá GV, CBQLCSGDPT theo chuẩn, lựa chọn GV & CBQLCSGDPT cốt cán và kết quả bồi dưỡng GV & CBQLCSGDPT cốt cán mô đun 1 và mô đun 2.

Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông thuộc Chương trình ETEP năm 2021
Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông thuộc Chương trình ETEP năm 2021

07/04/2021

ETEP - Ngày 7/4/2021, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo - Tập huấn Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông thuộc Chương trình ETEP năm 2021.

Không thể làm đối phó
Không thể làm đối phó

07/04/2021

ETEP - Việc đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp dựa trên các minh chứng để bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch được thực hiện từ năm học 2019 - 2020. Phần mềm TEMIS đã hoàn thiện, GV, cơ sở GDPT ghi kết quả đánh giá GV cùng các minh chứng đã có đưa lên hệ thống, chứ không phải là hoạt động đánh giá mới, không phải “nhao nhác tìm minh chứng”.

Lý do phải có minh chứng khi truy cập hệ thống bồi dưỡng giáo viên
Lý do phải có minh chứng khi truy cập hệ thống bồi dưỡng giáo viên

07/04/2021

ETEP - Đến thời điểm này, hơn một nửa số sở GD&ĐT trong cả nước đã số hóa được toàn bộ quá trình đánh giá theo chuẩn kèm theo minh chứng. Chỉ khi có thông tin đầy đủ mới có một chương trình đào tạo, bồi dưỡng thực sự đáp ứng được nhu cầu.