TIN TỨC CHUNG
Đề xuất chia vùng để tính định mức giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Đề xuất chia vùng để tính định mức giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

21/01/2022

ETEP - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Vận dụng mô hình trải nghiệm của David Kolb trong dạy học chủ đề văn thuyết minh
Vận dụng mô hình trải nghiệm của David Kolb trong dạy học chủ đề văn thuyết minh

20/01/2022

ETEP - Theo mô hình của David Kolb, chu trình học tập trải nghiệm gồm bốn pha: Trải nghiệm cụ thể; quan sát phản ánh; trừu tượng hóa khái niệm; thử nghiệm tích cực.

Bảo đảm thống nhất các quy định mới về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
Bảo đảm thống nhất các quy định mới về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

13/01/2022

ETEP - Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT (Thông tư số 34) có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2022.

Giáo viên đổi mới phương pháp dạy học qua tiết học trải nghiệm
Giáo viên đổi mới phương pháp dạy học qua tiết học trải nghiệm

13/01/2022

ETEP - Để triển khai các tiết dạy thể nghiệm, trường đã tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi về đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên. Theo đó, báo cáo viên là các giáo viên đã được tham gia và được cấp chứng chỉ đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên phổ thông cốt cán trong khuôn khổ Chương trình ETEP năm 2020.

Giáo viên cần làm gì để tăng cường năng lực dạy học trực tuyến?
Giáo viên cần làm gì để tăng cường năng lực dạy học trực tuyến?

13/01/2022

ETEP - Kĩ năng công nghệ thông tin không phải chỉ là thao tác sử dụng máy tính mà quan trọng nhất là sử dụng công nghệ thông tin để thiết kế kế hoạch giảng dạy khoa học, đúng theo tinh thần đổi mới phương pháp, sử dụng hiệu quả và linh hoạt.

Dự án ETEP tác động lan tỏa tích cực tới triển khai Chương trình mới
Dự án ETEP tác động lan tỏa tích cực tới triển khai Chương trình mới

10/01/2022

ETEP - Ông Lâm Đặng Hồng Sơn, Trưởng phòng tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long nhận định: Qua các mô đun bồi dưỡng, qua nắm bắt từ giáo viên trong tỉnh cho thấy, thầy cô đánh giá rất tích cực về Dự án trong bồi dưỡng. Giáo viên được nâng cao năng lực, trình độ; đặc biệt là trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đổi mới phương pháp, đóng góp tích cực cho triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong bối cảnh hiện nay.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thầy cô đã sẵn sàng thay đổi?
Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thầy cô đã sẵn sàng thay đổi?

10/01/2022

ETEP - Cô Nguyễn Thị Thúy Hà, Trường TH&THCS Việt Cường (Trấn Yên, Yên Bái) cho biết, Chương trình ETEP đã giải quyết được nhiều bất cập, mang lại hữu ích thực sự cho giáo viên đại trà. Theo đó, thầy cô được bồi dưỡng đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả giờ dạy thông qua việc sử dụng tích hợp thiết bị dạy học; bồi dưỡng đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phương pháp đánh giá học sinh để nâng cao hiệu suất giờ dạy; phát triển chương trình theo hướng tích hợp liên môn;...

Đổi mới giáo dục phổ thông: Tháo gỡ điểm nghẽn
Đổi mới giáo dục phổ thông: Tháo gỡ điểm nghẽn

08/01/2022

ETEP - Việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cần phải có sự tham gia của học sinh. Các em phải được quyền nói lên suy nghĩ, mong ước của mình và tham gia một cách chủ động, tích cực.