Đào tạo - Bồi dưỡng
Bắc Giang: Nâng cao chất lượng giáo viên, hiệu quả bồi dưỡng tập huấn từ vùng khó
Bắc Giang: Nâng cao chất lượng giáo viên, hiệu quả bồi dưỡng tập huấn từ vùng khó

21/06/2021

ETEP - Việc bồi dưỡng, tập huấn giáo viên của Chương trình ETEP hiện nay góp phần nâng cao được năng lực tự học của giáo viên. Ngành giáo dục đang dạy theo phương pháp mới nhằm nâng cao năng lực tự học của HS. Vì vậy, trước tiên GV cũng cần nâng cao năng lực tự học của mình. Vì vậy, việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của GV là rất cần thiết để GV ứng dụng tốt hơn vào giảng dạy…”

Thiếu hụt giáo viên phổ thông cốt cán: Địa phương chủ động khắc phục
Thiếu hụt giáo viên phổ thông cốt cán: Địa phương chủ động khắc phục

15/06/2021

ETEP - Các sở GD&ĐT chủ động phối hợp với Trường ĐH sư phạm, Học viện Quản lý Giáo dục bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ cốt cán bị thiếu hụt, bảo đảm đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu môn học, cấp học là cần thiết. Trước mắt, bồi dưỡng bổ sung mô-đun 1 để có thể tham gia bồi dưỡng mô-đun 4 theo kế hoạch chung.

Linh hoạt bồi dưỡng giáo viên triển khai Chương trình mới tại đồng bằng sông Cửu Long
Linh hoạt bồi dưỡng giáo viên triển khai Chương trình mới tại đồng bằng sông Cửu Long

26/05/2021

ETEP - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác bồi dưỡng giáo viên triển khai Chương trình mới tại Đồng bằng sông Cửu Long đang được thực hiện trực tuyến và trực tiếp, nhằm đảm bảo kế hoạch.

Bồi dưỡng giáo viên Thái Bình chuẩn bị triển khai chương trình mới
Bồi dưỡng giáo viên Thái Bình chuẩn bị triển khai chương trình mới

12/05/2021

ETEP - Tham gia bồi dưỡng qua mạng với sự hỗ trợ của giáo viên cốt cán, cô giáo Tại Thị Sim, trường THPT Tây Tiền Hải nói, nhờ học các mô đun bồi dưỡng của ETEP, cô đã thấm dần việc sử phương pháp giảng dạy phát triển năng lực học sinh.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giáo viên tự tin ‘làm chủ’ phương pháp dạy học
Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giáo viên tự tin ‘làm chủ’ phương pháp dạy học

12/05/2021

ETEP - Từ những băn khoăn làm thế nào để dạy học phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, sau khi tham gia các khóa bồi dưỡng giáo viên đã tự tin, chủ động với các giờ giảng.

Mô hình bồi dưỡng giáo viên mới: Không thể thiếu vai trò giáo viên cốt cán
Mô hình bồi dưỡng giáo viên mới: Không thể thiếu vai trò giáo viên cốt cán

17/04/2021

ETEP - Vai trò, nhiệm vụ của giáo viên cốt cán theo mô hình bồi dưỡng mới là hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình mới, đừng tạo áp lực
Bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình mới, đừng tạo áp lực

12/04/2021

ETEP - Về bồi dưỡng GV, các trường sư phạm tham gia biên soạn và thực hiện bồi dưỡng theo 9 mô đun quy định của Bộ, bồi dưỡng trực tiếp hoặc trực tuyến, trong đó, coi trọng tự học, thảo luận, thực hành của GV; tập trung bồi dưỡng đội ngũ GV cốt cán.

Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông thuộc Chương trình ETEP năm 2021
Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông thuộc Chương trình ETEP năm 2021

07/04/2021

ETEP - Ngày 7/4/2021, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo - Tập huấn Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông thuộc Chương trình ETEP năm 2021.