kết quả lựa chọn
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/TVH/TT
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/TVH/TT

26/10/2018

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/TVH/TT, thuê tổ chức tư vấn thực hiện các hoạt động truyền thông cho giai đoạn 1 của Chương trình.

Thông báo kết quả mời thầu,  gói thầu số 31/ETEP/PTV/HTDPT
Thông báo kết quả mời thầu, gói thầu số 31/ETEP/PTV/HTDPT

27/08/2018

ETEP - Thông báo kết quả mời thầu, gói thầu số 31/ETEP/PTV/HTDPT, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn về phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt - đợt 2 tại miền Nam

Thông báo kết quả trúng thầu, gói thầu số 30/ETEP/PTV/HTPTCT
Thông báo kết quả trúng thầu, gói thầu số 30/ETEP/PTV/HTPTCT

27/08/2018

ETEP - Thông báo kết quả trúng thầu, gói thầu số 30/ETEP/PTV/HTPTCT, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn về phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt - đợt 1 tại miền Bắc.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo"
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo"

06/08/2018

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo, tập huấn định hướng và phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý giáo dục tiên tiến về quản trị trường phổ thông”.

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

01/08/2018

ETEP - Kết qủa lựa chọn gói thầu 14/ETEP/PTV/HTTKPA1.

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 27
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 27

10/07/2018

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: 27/ETEP/PTV/HTTT26 - Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện Thông tư 26 về bồi dưỡng thường xuyên và đề xuất nội dung cơ chế phối hợp các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên.

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 23
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 23

05/07/2018

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 2323/ETEP/PTV/HTGYCT1: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo.

Kết quả lựa chọn 4 gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo
Kết quả lựa chọn 4 gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo

16/05/2018

ETEP - Kết quả lựa chọn 4 gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo