Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 28/ETEP/PTV/HTCCPH1
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 28/ETEP/PTV/HTCCPH1

09/08/2018

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 28/ETEP/PTV/HTCCPH1.

Thông báo mời thầu, gói thầu số  06/ETEP/HH/QLCT: Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý chương trình
Thông báo mời thầu, gói thầu số 06/ETEP/HH/QLCT: Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý chương trình

18/07/2018

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số 06/ETEP/HH/QLCT: Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý chương trình.

Thông báo mời thầu, gói thầu số  31/ETEP/PTV/HTDPT: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn đợt 2 tại miền Nam
Thông báo mời thầu, gói thầu số 31/ETEP/PTV/HTDPT: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn đợt 2 tại miền Nam

18/07/2018

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số 31/ETEP/PTV/HTDPT: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn về phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt – đợt 2 tại miền Nam.

Thông báo mời thầu, gói thầu số 30/ETEP/PTV/HTPTCT: Cung cấp dịch vụ tập huấn đợt 1 tại miền Bắc
Thông báo mời thầu, gói thầu số 30/ETEP/PTV/HTPTCT: Cung cấp dịch vụ tập huấn đợt 1 tại miền Bắc

18/07/2018

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số 30/ETEP/PTV/HTPTCT: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn về phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt – đợt 1 tại miền Bắc.

Thông báo mời thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện các thỏa thuận thực hiện chương trình (PA) - đợt 2 tại Miền Nam”
Thông báo mời thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện các thỏa thuận thực hiện chương trình (PA) - đợt 2 tại Miền Nam”

05/07/2018

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu: 15/ETEP/PTV/HTTKPA2: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện các thỏa thuận thực hiện chương trình (PA) - đợt 2 tại Miền Nam”

Thông báo mời gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện các thỏa thuận thực hiện chương trình (PA)-đợt1 tại miền Bắc
Thông báo mời gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện các thỏa thuận thực hiện chương trình (PA)-đợt1 tại miền Bắc

05/07/2018

ETEP - Thông báo mời tầu, gói thầu 14/ETEP/PTV/HTTKPA1: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện các thỏa thuận thực hiện chương trình (PA) - đợt 1 tại Miền Bắc”

Thông báo mời thầu, gói thầu số 20, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo, tập huấn
Thông báo mời thầu, gói thầu số 20, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo, tập huấn

05/07/2018

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số 20/ETEP/PTV/HTCTDT: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo, tập huấn định hướng và phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý giáo dục tiên tiến về quản trị trường phổ thông”

Thông báo mời thầu gói thầu số 27/ETEP/PTV/HTTT26: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo
Thông báo mời thầu gói thầu số 27/ETEP/PTV/HTTT26: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo

21/06/2018

ETEP - Thông báo mời thầu gói thầu số 27/ETEP/PTV/HTTT26: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo