Chuyển động ETEP
Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

02/10/2017

ETEP - "Các trường sư phạm cần phải làm tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp".

Các trường đại học sư phạm phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo viên
Các trường đại học sư phạm phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo viên

02/10/2017

ETEP - Cần thay đổi của chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện hành, chuẩn giảng viên sư phạm; Các trường SP cần thay đổi mạnh mẽ cách làm, cách tiếp cận trong đào tạo, bồi dưỡng hiện nay trên cơ sở tiếp cận chuẩn nghề nghiệp của GV.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với BQL Chương trình  ETEP
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với BQL Chương trình ETEP

02/10/2017

ETEP - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, sẽ ưu tiên cấp vốn trong năm nay cho 2 dự án: Tăng cường hệ thống CNTT trong các trường sư phạm và Xây dựng hệ thống thư viện điện tử.

Sẽ có bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của các trường đại học Sư phạm
Sẽ có bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của các trường đại học Sư phạm

02/10/2017

ETEP - Bộ chỉ số đo lường toàn diện, đánh giá sự phát triển của các trường đại học sư phạm sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động tái cấu trúc hệ thống đào tạo.