Chuyển động ETEP
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên

28/12/2021

ETEP - Mô hình bồi dưỡng mới đã xây dựng nên các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo. Qua đó, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên sư phạm.

Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên

28/12/2021

ETEP - Mô hình bồi dưỡng mới đã xây dựng nên các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo. Qua đó, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên sư phạm.

Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên

28/12/2021

ETEP - Mô hình bồi dưỡng mới đã xây dựng nên các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo. Qua đó, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên sư phạm.

Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên

28/12/2021

ETEP - Mô hình bồi dưỡng mới đã xây dựng nên các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo. Qua đó, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên sư phạm.

Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên
Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên

28/12/2021

ETEP - Mô hình bồi dưỡng mới đã xây dựng nên các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo. Qua đó, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên sư phạm.

Tiếp tục phát triển các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo
Tiếp tục phát triển các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo

27/12/2021

ETEP - Việc tạo ra các cộng đồng học tập trên không gian số, cộng đồng học tập của giáo viên có sự gắn kết giữa giảng viên sư phạm và giáo viên phổ thông; giáo viên dạy cùng môn học trong cả nước có thể kết nối với nhau trên môi trường internet... thì mới xuất hiện lần đầu tiên khi triển khai mô hình bồi dưỡng thuộc Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

Cộng đồng nhà giáo học tập, hoạt động sôi động, mạnh mẽ trên môi trường mạng
Cộng đồng nhà giáo học tập, hoạt động sôi động, mạnh mẽ trên môi trường mạng

27/12/2021

ETEP - Là giáo viên cốt cán của tỉnh Tiền Giang, cô Phạm Thị Vol Gim cho biết đã nhận được hỗ trợ rất nhiệt tình từ giảng viên sư phạm chủ chốt thông qua các kênh trực tuyến. Sau bồi dưỡng, bản thân cô đã nắm chắc kiến thức và tự tin về hỗ trợ cho các đồng nghiệp và giáo viên đại trà

Xây dựng cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo
Xây dựng cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo

27/12/2021

ETEP - TS. Đặng Văn Huấn – Phó Giám đốc, Ban Quản lý Chương trình ETEP nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng và cũng là cuối cùng của chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 là xây dựng được các cộng đồng học tập từ đó phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên các trường sư phạm.