Chuyển động ETEP
“Kiến thức lỗi thời rất nhanh, bồi dưỡng thường xuyên đặc biệt quan trọng…”
“Kiến thức lỗi thời rất nhanh, bồi dưỡng thường xuyên đặc biệt quan trọng…”

23/11/2017

ETEP - “Kiến thức lỗi thời rất nhanh, bồi dưỡng thường xuyên đặc biệt quan trọng”…Đó là ý kiến của các nhà giáo dục đến từ ĐH Giáo dục Hồng Kông tại Hội thảo quốc tế “Phát triển trường sư phạm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông” do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV & CBQLCSGDPT (ETEP)- Bộ GD&ĐT phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 22/11/2017 tại Hà Nội.

Hội thảo “Phát triển năng lực trường SP đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng GV & CBQLCSGDPT”
Hội thảo “Phát triển năng lực trường SP đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng GV & CBQLCSGDPT”

23/11/2017

ETEP - Hội thảo “Phát triển năng lực trường SP đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng GV & CBQLCSGDPT” do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV & CBQLCSGDPT (ETEP) - Bộ GD&ĐT phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 22/11/2017 tại Hà Nội.

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục quyết định hướng đi và tốc độ đổi mới của cả hệ thống giáo dục
Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục quyết định hướng đi và tốc độ đổi mới của cả hệ thống giáo dục

15/11/2017

ETEP - “Thời cách mạng công nghệ 4.0, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đặc biệt quan trọng trong vai trò “đầu tầu”, quyết định hướng đi và tốc độ đổi mới của cả hệ thống giáo dục”.

Chú trọng việc ứng dụng công nghệ trong đào tạo giáo viên
Chú trọng việc ứng dụng công nghệ trong đào tạo giáo viên

04/11/2017

ETEP - Phát triển chương trình đào tạo giáo viên gắn với việc không ngừng đổi mới chương trình; Chú trọng việc ứng dụng các công nghệ trong đào tạo, quản lý; Tập trung tái cấu trúc nhà trường để phù hợp với công tác đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn mới…

Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực GV và CBQLCSGDPT
Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực GV và CBQLCSGDPT

18/10/2017

ETEP - Ngày 17/10/2017, BQL Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo:“Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực cho GV&CBQLCSGDPT theo chuẩn nghề nghiệp mới.

Hơn 850.000 giáo viên sẽ được phát triển năng lực
Hơn 850.000 giáo viên sẽ được phát triển năng lực

08/10/2017

ETEP - Đánh giá chính xác năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên mới thiết kế được chương trình học phù hợp, hiệu quả...

Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

06/10/2017

ETEP - Trong khuôn khổ chương trình ETEP, ngày 10 và 11/9/2017, các chuyên gia đã tiến hành đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI).

Đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số TEIDI
Đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số TEIDI

06/10/2017

ETEP - Ngày 22/9/2017, Ban quản lý Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp tổ chức đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI).