Chuyển động ETEP
Đề xuất giải pháp cho lương, phụ cấp nhà giáo trước khi thực hiện cải cách tiền lương
Đề xuất giải pháp cho lương, phụ cấp nhà giáo trước khi thực hiện cải cách tiền lương

25/02/2022

ETEP - Chính sách nhà giáo, trong đó có vấn đề lương, phụ cấp là vấn đề được đề cập nhiều tại phiên giải trình về thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý giáo viên mầm non, phổ thông sáng 25/2.

Phối hợp chuyển giao, tiếp nhận kết quả, sản phẩm của Chương trình ETEP
Phối hợp chuyển giao, tiếp nhận kết quả, sản phẩm của Chương trình ETEP

17/02/2022

ETEP - Hai đơn vị trao đổi về các công việc tiếp theo đảm bảo tính bền vững của Chương trình ETEP, thúc đẩy hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cô giáo xin được dạy tiếp chương trình giáo dục phổ thông mới
Cô giáo xin được dạy tiếp chương trình giáo dục phổ thông mới

16/02/2022

ETEP - Từ những kiến thức về phương pháp dạy học tích cực được “làm giàu” thêm ở modul “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học”, cô đã vận dụng hiệu quả vào việc tổ chức những tiết dạy sinh động, lôi cuốn sự hứng thú và tăng khả năng tiếp nhận của học trò.

Kiểm tra đánh giá học sinh: Chú trọng sự phát triển thực chất
Kiểm tra đánh giá học sinh: Chú trọng sự phát triển thực chất

11/02/2022

ETEP - "Trong các modul bồi dưỡng, chủ đề hỗ trợ tư vấn cho học sinh là rất mới..".

Cộng đồng học tập từ hoạt động bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của nhà giáo
Cộng đồng học tập từ hoạt động bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của nhà giáo

08/02/2022

ETEP - Việc tự học có hỗ trợ, tương tác này tạo ra sự gắn kết, trao đổi, hình thành và phát triển các cộng đồng học tập giữa giảng viên sư phạm chủ chốt với giáo viên phổ thông/cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán; giữa đội ngũ cốt cán với nhau; đội ngũ cốt cán với đại trà và giữa các giáo viên đại trà với nhau.

6 trường sư phạm công bố báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI năm 2021
6 trường sư phạm công bố báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI năm 2021

07/02/2022

ETEP - 6 trường đã công bố báo cáo tự đánh giá TEIDI gồm: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng, Trường Đại học sư phạm Huế, Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, Trường Đại học sư phạm Hà Nội và Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều kết quả của Chương trình ETEP vượt so với cam kết
Nhiều kết quả của Chương trình ETEP vượt so với cam kết

26/01/2022

ETEP - Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý Chương trình, các trường đại học sư phạm, Học viện Quản lý giáo dục và các đơn vị liên quan trong triển khai các hoạt động của Chương trình, cơ bản đạt và vượt các mục tiêu so với cam kết.

Giáo viên đổi mới phương pháp dạy học qua tiết học trải nghiệm
Giáo viên đổi mới phương pháp dạy học qua tiết học trải nghiệm

13/01/2022

ETEP - Để triển khai các tiết dạy thể nghiệm, trường đã tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi về đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên. Theo đó, báo cáo viên là các giáo viên đã được tham gia và được cấp chứng chỉ đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên phổ thông cốt cán trong khuôn khổ Chương trình ETEP năm 2020.