Chuyển động ETEP
3 mô hình khả thi trong bồi dưỡng giáo viên
3 mô hình khả thi trong bồi dưỡng giáo viên

11/12/2017

ETEP - TS. Trần Kiêm Minh và PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân (Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế) tổng hợp một số mô hình bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên trên thế giới, phân tích các nguyên tắc cơ bản để phát triển một chương trình bồi dưỡng giáo viên hiệu quả; từ đó, đưa ra một số đề nghị đối với việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trong ngữ cảnh Việt Nam.

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm
Nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm

06/12/2017

ETEP - Ðể đội ngũ nhà giáo có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đòi hỏi ngay từ quá trình đào tạo của các trường sư phạm cần có sự đổi mới. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc phát triển các trường sư phạm còn nhiều vấn đề đặt ra.

Cấp thiết nâng chuẩn giáo viên tiểu học
Cấp thiết nâng chuẩn giáo viên tiểu học

04/12/2017

ETEP - Việc chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo cũng là một nội dung được đề cập sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Giáo dục để nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng trong Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Một hình mẫu về kết nối trường sư phạm với hệ thống phổ thông
Một hình mẫu về kết nối trường sư phạm với hệ thống phổ thông

04/12/2017

ETEP - Sứ mạng của trường sư phạm là đào tạo và phát triển liên tục đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục. Sứ mạng này không thể được thực hiện nếu tách rời trường sư phạm với hệ thống phổ thông.

 Sáu  hành động quan trọng, cần thiết để thực hiện cải cách giáo dục
Sáu hành động quan trọng, cần thiết để thực hiện cải cách giáo dục

01/12/2017

ETEP - Theo Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về dạy học chuyên nghiệp (ISTP) được tổ chức thường niên bởi các nước OECD, có 6 hành động quan trọng cần thiết để thực hiện cải cách giáo dục.

Điểm nhấn trong bồi dưỡng giáo viên, CBQL theo chuẩn
Điểm nhấn trong bồi dưỡng giáo viên, CBQL theo chuẩn

01/12/2017

ETEP - Lâu nay, việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL và giáo viên các nhà trường phổ thông thường ít quan tâm đến nhu cầu bồi dưỡng của đối tượng bồi dưỡng, mà chỉ chú trọng, tập trung vào những vấn đề mà cơ sở bồi dưỡng hiện có. Chính vì vậy, hiệu quả bồi dưỡng chưa được như mong muốn.

Phát triển năng lực giáo viên và CBQL giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa
Phát triển năng lực giáo viên và CBQL giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa

29/11/2017

ETEP - Ngày 28/11, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa”.

Cấp thiết đổi mới chương trình đào tạo giáo viên
Cấp thiết đổi mới chương trình đào tạo giáo viên

28/11/2017

ETEP - Phát triển chương trình đào tạo giáo viên là việc làm cần thiết góp phần đào tạo đội ngũ giáo viên có chất lượng. Xu hướng quốc tế trong đào tạo giáo viên là chuyển từ giáo dục định hướng nội dung sang định hướng năng lực. Do đó, việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên định hướng phát triển năng lực là nhiệm vụ hết sức quan trọng với các cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên hiện nay.