Chuyển động ETEP
Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm trong tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực
Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm trong tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực

25/12/2017

ETEP - Từ ngày 19 đến 23/12/2017, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV và CBQLCSGDPT (ETEP) tổ chức Tập huấn về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Đà Nẵng, nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm trong tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực thu 115 cán bộ, giảng viên đến từ 15 trường ĐHSP và các trường đào tạo sư phạm tham dự.

Tự bồi dưỡng: Chìa khóa nâng chất của người thầy
Tự bồi dưỡng: Chìa khóa nâng chất của người thầy

25/12/2017

ETEP - Xã hội ngày càng phát triển đã và đang đòi hỏi chất lượng giáo dục không ngừng tăng lên. Mặt khác, quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục cũng buộc những người thầy tự trang bị cho mình những hành trang tri thức cần thiết để đáp ứng tốt công tác giảng dạy.

“Chìa khóa” bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình phổ thông mới
“Chìa khóa” bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình phổ thông mới

22/12/2017

ETEP - Các kết quả phân tích một số nội dung về bồi dưỡng giáo viên của Malaysia và Singapore cho thấy, điểm nổi bật trong hoạt động bồi dưỡng của hai quốc gia này là sự phân định trách nhiệm quản lí nhà nước của nhà nước và vai trò, trách nhiệm bồi dưỡng chuyên môn của các cơ sở đào tạo giáo viên.

Nâng cao năng lực cho 300 giảng viên chủ chốt về chương trình giáo dục phổ thông mới
Nâng cao năng lực cho 300 giảng viên chủ chốt về chương trình giáo dục phổ thông mới

19/12/2017

ETEP - “Cùng với việc đổi mới Chương trình, SGK giáo dục phổ thông, việc nâng cao năng lực các trường sư phạm, trong đó nòng cốt là đội ngũ giảng viên đóng vai trò rất quan trọng. Đây là lực lượng đóng vai trò then chốt trong công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng Chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới".

Giáo viên và thách thức thực hiện đổi mới
Giáo viên và thách thức thực hiện đổi mới

18/12/2017

ETEP - Chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết định trực tiếp chất lượng GD. Do đó, nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ hết sức cấp bách, đặc biệt quan trọng hiện nay.

Nguồn học liệu mở sẽ bứt phá ra khỏi dòng chảy của chương trình SGK
Nguồn học liệu mở sẽ bứt phá ra khỏi dòng chảy của chương trình SGK

13/12/2017

ETEP - Nguồn học liệu mở sẽ bứt phá ra khỏi dòng chảy của chương trình SGK - Đó là chia sẻ của GS LEE Chi-kin, John, Phó Hiệu trưởng Đại học Giáo dục Hồng Kông (Trưởng nhóm chuyên gia) tại Hội thảo Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông và Phát triển chương trình, do Ban Quản lý Chương trình ETEP (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Ngày 12/12/2017, tại Hà Nội.

Chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông - Cứ liệu quan trọng để phát triển CT bồi dưỡng
Chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông - Cứ liệu quan trọng để phát triển CT bồi dưỡng

12/12/2017

ETEP - Chuẩn GV đang được xây dựng trên tinh thần này sẽ hỗ trợ đắc lực công cuộc đổi mới chương trình phổ thông mới, giúp trẻ phát triển nhận thức, năng lực và kỹ năng một cách toàn diện.

Thách thức bồi dưỡng giáo viên trực tuyến và giải pháp
Thách thức bồi dưỡng giáo viên trực tuyến và giải pháp

11/12/2017

ETEP - Để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên cho hơn 800.000 giáo viên phổ thông, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới chương trình, SGK, các địa phương cần đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng, cụ thể là bồi dưỡng đội ngũ cốt cán theo hình thức tập trung và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đại trà theo hình thức trực tuyến.