Chuyển động ETEP
“Chương trình ETEP là cơ hội rất lớn nhưng đồng thời cũng là thách thức không nhỏ”
“Chương trình ETEP là cơ hội rất lớn nhưng đồng thời cũng là thách thức không nhỏ”

09/02/2018

ETEP - Học viện QLGD phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ ETEP để trở thành cơ sở GD hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục.

Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông - Những tiêu chí cần thiết
Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông - Những tiêu chí cần thiết

09/02/2018

ETEP- Chuẩn hiệu trưởng là một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (QLGD). So với yêu cầu mới thì chuẩn hiệu trưởng theo quy định cũ đã không còn phù hợp.

Chuẩn hiệu trưởng - kinh nghiệm từ Singapore
Chuẩn hiệu trưởng - kinh nghiệm từ Singapore

09/02/2018

ETEP - Singapore ưu tiên phát triển các hiệu trưởng giỏi, có thể đảm bảo trường học của họ cung cấp cơ hội học tập chất lượng cao và công bằng cho học. sinh của mình.

Chuyên nghiệp hóa đội ngũ hiệu trưởng: Yếu tố nào quan trọng?
Chuyên nghiệp hóa đội ngũ hiệu trưởng: Yếu tố nào quan trọng?

08/02/2018

ETEP - “Mục đích của chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực quản trị trường học của đội ngũ hiệu trưởng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và tiến đến đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT”.

Chu kỳ đánh giá hiệu trưởng trường phổ thông
Chu kỳ đánh giá hiệu trưởng trường phổ thông

06/02/2018

ETEP - Theo Dự thảo Thông tư về chuẩn hiệu trưởng, việc tự đánh giá đối với mỗi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được thực hiện 1 lần/năm học (gắn với xây dựng kế hoạch học tập bồi dưỡng thường xuyên hằng năm của cá nhân.

Hiệu trưởng trường phổ thông được đánh giá theo Chuẩn như thế nào?
Hiệu trưởng trường phổ thông được đánh giá theo Chuẩn như thế nào?

06/02/2018

ETEP - Theo dự thảo quy định Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo 3 mức: Đạt, khá và tốt.

Hiệu trưởng - hạt nhân của đổi mới giáo dục
Hiệu trưởng - hạt nhân của đổi mới giáo dục

06/02/2018

ETEP - Chất lượng đội ngũ, trong đó hiệu trưởng là hạt nhân của quá trình đổi mới.

Bộ Giáo dục nêu 21 tiêu chí cho 1 hiệu trưởng "chuẩn"
Bộ Giáo dục nêu 21 tiêu chí cho 1 hiệu trưởng "chuẩn"

06/02/2018

ETEP - Bộ GD- ĐT vừa ban hành dự thảo thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông.