Chuyển động ETEP
Giảng viên sư phạm được đánh giá theo “Chuẩn” như thế nào?
Giảng viên sư phạm được đánh giá theo “Chuẩn” như thế nào?

28/02/2018

ETEP - Theo dự thảo Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm, sẽ có chu kỳ đánh giá và lộ trình thực hiện từ nay cho đến năm 2021 trở đi.

Giảng viên sư phạm sẽ được xếp bậc năng lực theo 3 mức
Giảng viên sư phạm sẽ được xếp bậc năng lực theo 3 mức

28/02/2018

ETEP - Theo dự thảo Thông tư về Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm, việc xếp bậc năng lực chung đối với giảng viên theo các mức: Tốt, Khá và Đạt.

Lần đầu tiên Bộ Giáo dục đưa ra tiêu chuẩn với giảng viên sư phạm
Lần đầu tiên Bộ Giáo dục đưa ra tiêu chuẩn với giảng viên sư phạm

28/02/2018

ETEP - Hàng năm, giảng viên sư phạm phải tự đánh giá độ đạt chuẩn theo 18 tiêu chí. Hội đồng của trường sẽ xét duyệt ba năm một lần.

Chuẩn nghề nghiệp giảng viên Sư phạm với 18 tiêu chí
Chuẩn nghề nghiệp giảng viên Sư phạm với 18 tiêu chí

26/02/2018

ETEP - Ngày 26/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm với 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí.

Hiệu trưởng phải làm gì để phát triển nhà trường?
Hiệu trưởng phải làm gì để phát triển nhà trường?

26/02/2018

ETEP - Lãnh đạo trường học hiệu quả phải xây dựng và ban hành một sứ mệnh, chia sẻ tầm nhìn và giá trị cốt lõi gắn với giáo dục chất lượng cao và đạt được sự thành công trong quá trình học tập và sự phát triển của mỗi học sinh.

Năng lực người quản lý: Yếu tố quyết định thành, bại của đổi mới giáo dục
Năng lực người quản lý: Yếu tố quyết định thành, bại của đổi mới giáo dục

26/02/2018

ETEP - Năng lực của giáo viên và người quản lý luôn là yếu tố quyết định thành, bại của mọi cuộc đổi mới giáo dục.

Nhiều yêu cầu mới đối với hiệu trưởng
Nhiều yêu cầu mới đối với hiệu trưởng

23/02/2018

ETEP - Hiệu trưởng phải xây dựng được giá trị bản thân mình, để dẫn dắt nhà trường thay đổi, đáp ứng yêu cầu mới.

Đào tạo hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở Singapore
Đào tạo hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở Singapore

21/02/2018

ETEP - Triết lý của các chương trình này là: phát triển các nhà lãnh đạo giáo dục có tư duy và năng lực quản lý, lãnh đạo sự thay đổi trong một môi trường tiên tiến và phức tạp.