Chuyển động ETEP
Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan về thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP
Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan về thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP

18/05/2018

ETEP - Ngày 16/5/2018, trường ĐHST - ĐH Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tham vấn các bên liên quan về thỏa thuận thực hiện CT ETEP

Định hướng phát triển các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm trong khuôn khổ Chương trình ETEP
Định hướng phát triển các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm trong khuôn khổ Chương trình ETEP

16/05/2018

ETEP - Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm mới cần đảm bảo 7 yêu cầu chủ yếu.

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

16/05/2018

ETEP - Gần 100 đại biểu từ 8 trường sư phạm chủ chốt, các trường sư phạm, đại diện các sở giáo dục các địa phương khuc vực phía Bắc, các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT tham dự Hội thảo - Tập huấn "Định hướng và phát triển khung chương trình đào tạo cử nhân sư phạm dùng chung (tiểu học, THCS, THPT), tại Hà Nội (từ 15-17/5/2018)

Bàn thảo về phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên
Bàn thảo về phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

16/05/2018

ETEP - 100 chuyên gia giáo dục, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khu vực phía Bắc luận bàn về phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm.

Họp khởi động đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình ETEP của Ngân hàng Thế giới
Họp khởi động đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình ETEP của Ngân hàng Thế giới

14/05/2018

ETEP - Ngày 14/5/2018, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Thế giới (WB) họp khởi động đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV&CBQLCSGDPT (ETEP) của Ngân hàng Thế giới.

Hiệu trưởng phải là người “thuyền trưởng”
Hiệu trưởng phải là người “thuyền trưởng”

14/05/2018

ETEP - Tới đây sẽ áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới, do vậy việc đổi mới phương pháp dạy - học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các nhà trường. Theo đó, hiệu trưởng phải là người thuyền trưởng và là nòng cốt về chuyên môn nghiệp vụ.

Bàn thảo, định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên
Bàn thảo, định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên

12/05/2018

Hội thảo “Định hướng phát triển các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm” nhằm đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp, chương trình phổ thông tổng thể và nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, CBQLCSGDPT và GVSP.

Định hướng phát triển các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm, TH, THCS, THPT
Định hướng phát triển các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm, TH, THCS, THPT

10/05/2018

ETEP - Từ ngày 10-12/5/2018, tại Tp Hồ Chí Minh, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo - Tập huấn “Định hướng và phát triển khung chương trình đào tạo cử nhân sư phạm dùng chung Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (TH, THCS, THPT).