Chuyển động ETEP
Cần coi nghề giáo giống như nghề y
Cần coi nghề giáo giống như nghề y

05/07/2018

ETEP - Nhân cách của người thầy cần phải được hình thành, trau dồi ngay từ những ngày đầu tiên sinh viên vào trường sư phạm.

Nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng GD-ĐT
Nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng GD-ĐT

14/06/2018

ETEP - Nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, Hạn chế học sinh, sinh viên đi học nước ngoài, Để sinh viên ra trường có việc làm, làm đúng ngành nghề đào tạo… là những việc Bộ GD&ĐT đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Sinh viên sư phạm được vay tín dụng: Đầu tư hiệu quả và không tràn lan
Sinh viên sư phạm được vay tín dụng: Đầu tư hiệu quả và không tràn lan

12/06/2018

ETEP - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đề xuất thay thế quy định miễn học phí cho học sinh, sinh viên sư phạm bằng hình thức cho vay tín dụng. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường – đoàn Hà Nội, đây là một trong những giải pháp để đưa chất lượng ngành Sư phạm được tốt hơn.

Dự kiến, nâng chuẩn trình độ giáo viên tiểu học, trung học áp dụng từ năm 2026
Dự kiến, nâng chuẩn trình độ giáo viên tiểu học, trung học áp dụng từ năm 2026

09/06/2018

ETEP - Việc nâng chuẩn trình độ đào tạo cho khoảng 40% giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có lộ trình và giải pháp phù hợp không gây ra sự biến động đột ngột.

Góp ý chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình phổ thông mới
Góp ý chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình phổ thông mới

26/05/2018

ETEP - Nhiều ý kiến cho rằng ban soạn thảo nên kết hợp 2 hình thức bồi dưỡng tập trung và bồi dưỡng trực tuyến để tăng kỹ năng thực hành cho giáo viên.

Giáo viên cần 'đón đầu' chương trình giáo dục phổ thông mới
Giáo viên cần 'đón đầu' chương trình giáo dục phổ thông mới

26/05/2018

ETEP - Một trong những nội dung cơ bản, cấp bách hiện nay đó là cần bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông nhằm đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên
Phát triển chương trình đào tạo giáo viên

24/05/2018

ETEP - Năng lực chuyên môn là yếu tố chính của năng lực giáo viên, gồm kiến thức khoa học chuyên ngành và năng lực nghiên cứu, trong đó có nghiên cứu về giáo dục môn học.

Đào tạo giáo viên theo mô hình nào?
Đào tạo giáo viên theo mô hình nào?

24/05/2018

ETEP - UNESCO cho rằng vai trò của người giáo viên thế kỉ 21 có những thay đổi theo hướng đảm nhiệm nhiều chức năng hơn.