Chuyển động ETEP
Ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn giáo nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí
Ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn giáo nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí

31/08/2018

ETEP - Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm 05 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí.

Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt 4 trường ĐHSP phía Nam
Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt 4 trường ĐHSP phía Nam

22/08/2018

ETEP - Gần 160 giảng viên sư phạm chủ chốt thuộc 4 trường Đại học Sư phạm phía Nam: Đại học Vinh, Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng , Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo "“Phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt".

Ký Thoả thuận thực hiện Chương trình ETEP
Ký Thoả thuận thực hiện Chương trình ETEP

21/08/2018

ETEP – Ban quản lý Chương trình ETEP tổ chức lễ ký Thoả thuận thực hiện Chương trình ETEP với 8 cơ sở giáo dục đại học tham gia Chương trình ETEP.

Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực từ ngày 4/9/2018
Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực từ ngày 4/9/2018

19/08/2018

ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông với 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 4/9/2018.

Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt về thiết kế và dạy học trực tuyến
Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt về thiết kế và dạy học trực tuyến

15/08/2018

ETEP - Các giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt được tập huấn, chia sẻ thông tin về các vấn đề chính: Định hướng E-learning và bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) qua mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy trình xây dựng bài giảng điện tử; Kỹ năng biên tập học liệu đa phương tiện và đóng gói bài giảng điện tử.

Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Triển khai hoạt động Chương trình ETEP”
Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Triển khai hoạt động Chương trình ETEP”

13/08/2018

Ngày 11/08/2018, tại Tp Vũng Tàu,Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Triển khai hoạt động Chương trình ETEP”

Bàn thảo về  phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ tiên tiến về quản trị trường phổ thông
Bàn thảo về phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ tiên tiến về quản trị trường phổ thông

13/08/2018

ETEP - Chương trình đào tạo ThS tiên tiến về quản trị trường phổ thông hướng đến phát triển năng lực lãnh đạo quản lý trường phổ thông, trong môi trường đổi mới căn bản, toàn diện và phù hợp với những đổi mới chương trình giáo dục ở từng cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các đổi mới về lãnh đạo trường học theo xu hướng quốc tế.

Đánh giá giảng viên: Sao cho phù hợp?
Đánh giá giảng viên: Sao cho phù hợp?

04/08/2018

ETEP - Mọi phương thức đánh giá đều phải hướng tới đảm bảo khả năng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Vì vậy, khi xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng giảng viên, chúng ta mới có cơ sở điều chỉnh, cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy.