Kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên là một căn cứ xét thi đua

Ngày cập nhật : 17/05/2019

Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV về việc tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các cấp học một cách thường xuyên, hiệu quả và thực chất, tổ chức sát hạch trung thực, có bổ sung, có đào thải.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT trả lời như sau: Trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT thông qua việc xây dựng hệ thống chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo giáo viên các cấp học hằng năm được bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, cụ thể:

Ngày 8/8/2011, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS (Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT), Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT (Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT), ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT). Ngày 17/8/2011, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non (Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT).

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trung thực trong đó có quy định nếu không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thì kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên (Điều 14 Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên).

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cấp học đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế, xã hội và khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và hội nhập quốc tế, Bộ GD&ĐT đã ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và đang triển khai nghiên cứu, xây dựng và ban hành mới Chương trình BDTX giáo viên các cấp. 

Theo Hải Bình (GD&TĐ)