Báo cáo viên nguồn – lực lượng nòng cốt trong bồi dưỡng GV &CBQLCSGDPT, thực hiện CT GDPT mới.

Ngày cập nhật : 27/04/2019

Quán triệt quan điểm: “Muốn phát triển năng lực học sinh thì khâu quan trọng nhất là đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, cũng như kiểm tra đánh giá”, khoá tập huấn 200 báo cáo viên nguồn mà Bộ GD&ĐT tổ chức mới đây tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học tích cực, phát triển năng lực học sinh. 

Các báo cáo viên nguồn là giảng viên các trường sư phạm (8 trường sư phạm chủ chốt thạm gia ETEP, một số trường sư phạm đặc thù khác) và các giáo viên giỏi, hiệu trưởng các trường phổ thông. 

Các giáo viên ở bậc phổ thông tham gia đội ngũ báo cáo viên nguồn sẽ đi đầu trong việc thiết kế bài học theo định hướng phát triển năng lực học sinh để triển khai tại trường, tạo ra những bài giảng minh họa điển hình để làm học liệu cho các khóa tập huấn. 

Các báo cáo viên nguồn thảo luận nhóm.

Báo cáo viên nguồn là lực lượng nòng cốt để phát triển tài liệu bồi dưỡng và bồi dưỡng cho 4 đối tượng: giáo viên, hiệu trưởng trường phổ thông, cán bộ quản lý cấp sở, phòng GDĐT; giảng viên sư phạm và quản lý giáo dục. 

Các báo cáo viên nguồn này sau khi tập huấn có nghĩa vụ bồi dưỡng lại cho 4 đối tượng nêu trên, với hình thức trực tuyến và trực tiếp. Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng nguồn tài liệu gồm các văn bản, video clip,… 

Đối với giáo viên (GV), khi tham gia bồi dưỡng trực tuyến, GV có thể vừa nghiên cứu tài liệu, vừa tương tác với giảng viên; đồng thời, tham khảo các trường hợp điển hình trong các video clip bài học minh họa, các video phân tích. Mỗi giáo viên khi nghiên cứu bài học đều có thể phân tích theo 12 tiêu chí đánh giá chất lượng dạy học mà Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn từ năm 2014.

Đặng Thị Huệ