Danh sách các trường ĐH tham gia Chương trình ETEP

Ngày cập nhật : 24/11/2017

STT Tên trường Đầu mối phụ trách tại BQL Đầu mối phụ trách tại trường
1 Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Khải PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền
2 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Ngô Quang Quế PGS.TS. Phùng Gia Thế
3 Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Đặng Tuyết Anh ThS. Trịnh Thế Anh
4 Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên Bùi Minh Đức TS. Nguyễn Hữu Quân
5 Đại học Sư phạm - ĐH Huế Hoàng Thị Hạnh Nguyễn Thị Kim Thoa
6 Đại học Sư phạm Vinh Đặng Kim Anh Lê Thế Cường
7 Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đường ThS. Nguyễn Vĩnh Khương
8 Học viện Quản lý Giáo dục Nguyễn Đức Mậu PGS.TS. Đặng T. Thanh Huyền