Họp khởi động đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình ETEP của Ngân hàng Thế giới

Ngày cập nhật : 14/05/2018

Ngày 14/5/2018, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Thế giới (WB) họp khởi động đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV&CBQLCSGDPT (ETEP) của Ngân hàng Thế giới.

Cuộc họp có sự tham dự của bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp và các cộng sự đến từ Ngân hàng Thế giới, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài Chính và 8 trường sư phạm chủ chốt tham gia ETEP, gồm Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm-ĐH Huế, Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý Giáo dục.

Bà Võ Kiều Dung (áo xanh), chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới nêu rõ mục tiêu

của cuộc họp khởi động lần này.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng (áo hồng), Giám đốc Chương trìn ETEP báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình

đến 30/4/2018

Các bên liên quan tham dự cuộc họp đã trao đổi thẳng thắn về việc thực hiện các hành động mà WB đã khuyến nghị từ cuộc hỗ trợ kỹ thuật lần thứ nhất, tiến độ thực hiện so với mục tiêu phát triển của Chương trình theo kế hoạch, thực hiện các chỉ số kết quả đầu ra DLI và những thách thức đặt ra trong quá trình triển khai.

Ông Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục phát biểu tại cuộc họp

Đồng thời, cuộc họp thống nhất nội dung, kế hoạch hỗ trợ trực tiếp của chuyên gia Ngân hàng Thế giới với Ban quản lý Chương trình ETEP và 4 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên, Đại học Sư phạm-ĐH Huế, Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó hiệu trường trường Đại học Sp Tp Hồ Chí Minh khẳng định, năng lực các trường tham gia ETEP đều có sự thay đổi đáng kể. Đh Sp Tp Hồ Chí Minh kết nối tối đa với các trườmg trong khu vực như ĐH  Đồng Tháp, ĐH Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Tính, Phó hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên cho rằng, thực hiện Chương trình ETEP, ĐH Sư phạm Thái Nguyên đã có sự kết nối khá chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường và các trưởng sư phạm, nâng cao năng lực nghiên cứu giáo dục.

Ông Ngô Đình Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại cuộc họp.

Đây là lần thứ 2, Ngân hàng Thế giới tổ chức đoàn hỗ trợ thực hiện chương tình ETEP nhằm thúc đẩy tiến độ và chất lượng thực hiện Chương trình ETEP.

Đặng Thị Huệ