Bàn thảo, định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên

Ngày cập nhật : 12/05/2018

Hội thảo “Định hướng phát triển các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm” nhằm đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp, chương trình phổ thông tổng thể và nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, CBQLCSGDPT và GVSP, do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10-12/5/2018, tại Tp Hồ Chí Minh.

Gần 100 đại biểu đến từ 7 trường sư phạm chủ chốt tham gia ETEP, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT, Ban Quản lý Chương trình ETEP, các sở giáo dục khu vực phía Nam, Tây Nguyên và các trường sư phạm kỹ thuật Vinh, Đại học kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, ĐH Cần Thơ, Đak Lak, Kiên Giang bàn thảo về định hướng, phát triển các chương trình bồi dưỡng cho GV, CBQLCSGDPT, giảng viên sư phạm (GVSP); Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam về phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho GV & CBQLCSGDPT và GVSP.

Các đại biểu chia thành các tiểu ban để thảo luận góp ý dự thảo chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cho giáo viên TH, THCS, THPT, CBQL các cơ sở giáo dục TH, THCS, THPT và chương trình bồi dưỡng giảng viên sư phạm.

Tiểu ban thảo luận về chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS, gồm các đại diện của Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, Cần Thơ.

Tiểu ban góp ý dự thảo chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý  các cơ sở giáo dục THCS, dưới sự chủ trì, điều hành của GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục và PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM.

Các đạo biểu đến từ các Sở giáo dục nêu ý kiến, nên xem xét lại khung chương trình các chuyên đề tự chọn với cấu trúc 9 nhóm kỹ năng (60 module), quá dàn trải; Cần xác định rõ CT BDTX được xây dựng theo hướng đầu ra cấp giấy chứng nhận hay cấp chứng chỉ? Cần so sánh với chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, rà soát các CT BDTX đã ban hành, tránh trùng lặp.

Các nhà nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học, học viện và những người soạn thảo chương trình nêu ý kiến thúc đẩy tranh luận, đồng thời làm rõ nội dung khung chương trình.

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền (Học viện QLGD) cho biết, cấu trúc chương trình có các module tự chọn, nếu ai đã học rồi thì có thể chọn Modulle khác nên không đáng lo về việc khung chương trình dàn trải. Chương trình BDTX này xây dựng dựa trên căn cứ “chuẩn đầu ra” của hiệu trưởng để đề xuất các module. Đây là các chuyên đề nâng cao, bổ sung, hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của các chương trình cũ.

GS.TS Phạm Quang Trung góp ý: phần soạn thảo chương trình và thống nhất khi triển khai giữa các vùng, miền. Các chương trình bồn dưỡng dành cho CBQL THPT và THCS cần phải tạo ra sự khác biệt.

Về việc xây dựng nhóm các kỹ năng chung theo 3 hình thức: học trực tiếp, hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến và học trực tuyến, các đại biểu cho rằng, học trực tuyến là học theo hình thức E-Learning. Các kỹ năng này cần xây dựng nội dung theo chuỗi hoạt động liên tiếp chứ không đơn giản chỉ là trình chiếu slide hoặc video.

Khung chương trình bồi dưỡng với các module phù hợp, nội dung thiết thực đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của các đối tượng sẽ được hoàn chỉnh sau Hội thảo.

Đặng Thị Huệ