Giảng viên sư phạm hiểu sâu hơn về Chương trình GDPT 2018 và thực tiễn phổ thông

Ngày cập nhật : 09/05/2022

Hội nghị tổng kết Chương trình ETEP của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 05/5/2022. Tổng kết 5 năm tham gia Chương trình ETEP của nhà trường, GS. TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năng lực nhà trường đã được nâng cao trên nhiều lĩnh vực, quản trị nhà trường, phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu đổi mới, hợp tác, phát triển và kiểm định chất lượng giáo dục, phát triển tài liệu và tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông.

GS. TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Năng lực lãnh đạo và quản trị nhà trường đã được tăng cường trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp và luôn luôn có sự thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn nhất tại địa phương khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành, các hoạt động cơ bản của trường vẫn được vận hành.

Năng lực của giảng viên trường ĐHSP Tp HCM được nâng lên. Nhờ đó, các hoạt động hỗ trợ người học được tổ chức thường xuyên liên tục, linh hoạt. Điều này sẽ có tác động tốt và lâu dài đối với tiến trình đào tạo GV của Nhà trường cũng như công tác hỗ trợ, bồi dưỡng cho GVPT.

Từ Chương trình ETEP, giảng viên của Nhà trường từ bộ môn Phương pháp dạy học cho đến các bộ môn khoa học cơ bản, đã hiểu sâu và rõ hơn về Chương trình GDPT 2018 và công cuộc đổi mới giáo dục. Từ đó, giảng viên sẽ kết nối chương trình đào tạo sinh viên sư phạm chính quy với những đổi mới của Chương trình GDPT 2018, thực tế của GV và các các trường phổ thông hiện nay để đổi mới trong phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo.

Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, năng lực xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng; năng lực tổ chức bồi dưỡng GV của giảng viêng đã được nâng cao; hình thành mạng lưới nghiên cứu khoa học quốc tế, nhất là nghiên cứu khoa học giáo dục với nòng cốt là các nhóm nghiên cứu mạnh.

Năng lực ứng dụng CNTT trong nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên được tăng cường. Thông qua đó, giảng viên có thêm nhiều kĩ năng để tổ chức dạy học trực tuyến cho sinh viên cũng như kĩ năng tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên theo hình thức trực tiếp qua lớp học ảo.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hiểu biết về thực tiễn ở các trường phổ thông của giảng viên được nâng cao: hiểu biết về tình hình giảng dạy ở phổ thông, những mặt mạnh, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc, rào cản của cả GV, học sinh, cán bộ quản lý và phụ huynh học sinh trong việc triển khai chương trình GDPT 2018; đồng thời phát triển tài liệu bồi dưỡng cũng như tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng bồi dưỡng GV trong suốt quá trình tham gia Chương trình ETEP và sau này.

Trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông (GVPT), nhà trường được giao trọng trách xây dựng và biên soạn tài liệu bồi dưỡng mô đun 2 và 9 đã trực tiếp góp phần nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên.

Bên cạnh đó, trong hoạt động bồi dưỡng GVPT cốt cán và đại trà, đội ngũ giảng viên của Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh tiếp tục được cập nhật điều kiện thực tế của giáo dục phổ thông. Đây là những trải nghiệm quý, vừa gắn kết giảng viên với giáo viên phổ thông, vừa có tác động tích cực đến nâng cao chất lượng đào tạo chính quy của nhà trường.

Các chương trình tập huấn nâng cao năng lực do BQL Chương trình ETEP tổ chức rất hữu ích, thiết kế khoa học, hiệu quả, cần thiết, đáp ứng nhu cầu của các trường. Nội dung phong phú, đầy đủ, giảng viên nhiệt tình, đội ngũ hỗ trợ tốt, có điều kiện chia sẻ với các trường tham gia.

ETEP