Triển khai xây dựng báo cáo TEMIS

Ngày cập nhật : 22/12/2020

Hôm nay (22/12/2020), Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng báo cáo thông tin quản lý về bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên cơ sở ứng dụng CNTT (báo cáo TEMIS) cho 5 sở GDĐT: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Thái Bình. Đây là 5 trong số 10 sở GDĐT mà nhà trường có nhiệm vụ bồi dưỡng GV thuộc Chương trình ETEP.

PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền - Phó hiệu trường Trường ĐHSP Hà Nội  phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP đánh giá cao sự phối hợp của Trường ĐHSP Hà Nội với các sở GDĐT, hỗ trợ các Sở GD ĐT triển khai xây dựng báo cáo TEMIS.

Trường ĐHSP Hà Nội là một trong những trường đầu tiên tổ chức hội nghị triển khai TEMIS.

TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV và CBQLCSGDPT với sự tham gia của các trường ĐHSP và 63 sở GDĐT đã và đang diễn ra với các mô đun 1, 2, 3 theo phương thức mới và bước đầu đạt được kết quả tốt.

TS Nguyễn Thị Kim Anh, chuyên gia tư vấn của BQL Chương trình ETEP giải đáp những vướng mắc của các Sở GDĐT khi thực hiện báo cáo TEMIS

Tính đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 cho hơn 33 ngàn GV/CBQLCSGDPT cốt cán; và gần 300 ngàn GV/CBQLCSGDPT đại trà; mô đun 2 cho hơn 14 ngàn GV/CBQLCSGDPT.

Đây là sự nỗ lực rất lớn của các trường ĐHSP, sự chỉ đạo và phối hợp sát sao của các sở GDĐT trong cả nước.

Bà Nguyễn Thuý Hường, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT Hà Nam phát biểu tại Hội nghị.

Song song với việc tổ chức hỗ trợ GV, CBQL bồi dưỡng, các sở GDĐT với sự hỗ trợ của các trường ĐHSP cần triển khai xây dựng báo cáo thông tin quản lý về bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên cơ sở ứng dụng CNTT theo công văn số 5016/BGDĐT-GDTrH.

Trường ĐHSP Hà Nội và 7 đơn vị khác tham gia Chương trình ETEP cần phối hợp với các sở GDĐT, hướng dẫn, đôn đốc GV&CBQL truy cập vào hệ thống và thực hành các chức năng khai thông tin và ghi kết quả đánh giá theo chuẩn một cách kịp thời và nhanh chóng hoàn thành các báo cáo TEMIS đúng hạn.

Hệ thống TEMIS được liên thông và bổ sung cho Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đã được Bộ GDĐT triển khai trong những năm gần đây.

Tại Hội nghị, đại diện 5 Sở GDĐT được nghe giới thiệu về quy trình báo cáo TEMIS, được giải đáp những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Trường ĐHSP Hà Nội có nhiệm vụ bồi dưỡng và hỗ trợ xây dựng báo cáo TEMIS cho 10 sở GDĐT, gồm: TP Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định, TP Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam.

ĐTH