Sử dụng thành phần TEMIS trên hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng báo cáo TEMIS 

Ngày cập nhật : 30/11/2020

Hội thảo – Tập huấn hướng dẫn sử dụng thành phần TEMIS trên hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng báo cáo TEMIS do Ban quản lý chương trình ETEP (Bộ GD&ĐT) tổ chức từ ngày 30/11-1/12/2020 tại Tp Nha Trang, Khánh Hoà.

Tham dự có bà Võ Kiều Dung,  chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm Chương trìnhg ETEP, bà Bùi Minh Hạnh, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, đại diện lãnh đạo/chuyên viên của 16 Sở GĐĐT miền Trung Nam bộ &Tây Nguyên và lãnh đạo các trường ĐHSP - ĐH Huế và ĐHSP – ĐH Đà Nẵng.

Hội thảo nhằm đẩy mạnh công tác bồi dưỡng thường xuyên cho GV và CBQLCSGDPT trên hệ thống học tập trực tuyến; Triển khai xây dựng báo cáo quản lý thông tin về bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo hình thức trực tuyến; Triển khai xây dựng báo cáo thông tin về bồi dưỡng thường xuyên GV/CBQLCSGDPT..

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP nêu rõ tầm quan trọng của việc bồi dưỡng giáo viên/cán bộ quản lý giáo dục, giúp họ hiểu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, hiểu môn học, về cách sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục, cách thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP phát biểu khai mạc.

TS Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, để triển khai công tác bồi dưỡng hiệu quả, Bộ GD&ĐT đã và đang triển khai mô hình bồi dưỡng mới là liên tục, tại chỗ, thường xuyên, có sự hỗ trợ của giáo viên (GV)phổ thông cốt cán và giảng viên sư phạm chủ chốt, ứng dụng CNTT thông qua Chương trình ETEP. Đây là sự thay đổi căn bản về phương thức bồi dưỡng GV/CBQL CSGD phổ thông, đòi hỏi sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Sở GDĐT và các trường ĐHSP trên cơ sở ứng dụng CNTT mạnh mẽ trong thời đại công nghệ 4.0.

Nếu như trước đây chỉ tập huấn trực tiếp 2-3 ngày thì bây giờ chuyển sang bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ, chuyển quá trình bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng. Cách làm này rất khác với cách làm trực tiếp truyền thống trước đây. Học liệu, tài liệu được tải lên Hệ thống LMS, có video minh hoạ, giúp GV hiểu hơn về phương pháp. GV chủ động tìm hiểu sâu tài liệu trên LMS với sự hướng dẫn, hỗ trợ của GV cốt cán và giảng viên sư phạm chủ chốt. 

GV chủ yếu phải tự học, tự bồi dưỡng và trao đổi với đồng nghiệp trong sinh hoạt chuyên môn để nâng cao năng lực nghề nghiệp, chuyển quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng. Các trường ĐHSP,  các giảng viên sư phạm chủ chốt gắn trách nhiệm với các Sở GD ĐT và GV không chỉ được bồi dưỡng 1 lần trong năm mà phải bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ.

Toàn cảnh Hội thảo

Ông Nguyễn Ngọc Dũng cho rằng, Hội thảo - Tập huấn này rất quan trọng để các Trường ĐHSP – ĐH Huế; ĐHSP – ĐH Đà Nẵng và 16 Sở GDĐT thuộc khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên cùng thống nhất kế hoạch, cách thức bồi dưỡng, nhiệm vụ của các bên liên quan trong hoạt động bồi dưỡng thường xuyên GV/CBQLCSGD phổ thông,đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo mô hình bồi dưỡng mới. Cụ thể là kết nối giữa giảng viên sư phạm chủ chốt với GV cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp tự học, thường xuyên, liên tục, tại chỗ thông qua sử dụng hệ thống học tập trực tuyến (LMS) và sinh hoạt chuyên môn nhằm bồi dưỡng, phát triển liên tục năng lực nghề nghiệp cho GV/CBQLCSGDPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trong thời gian qua, các Sở GDDT phối hợp với các trường ĐHSP tham gia Chương trình ETEP đã và đang bồi dưỡng GV các mô đun 1,2,3 theo phương thức mới và đạt được những kết quả tốt. Tính đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành bồi dưỡng cốt cán mô đun 1 cho hơn 30 ngàn GV/CBQLCSGDPT cốt cán và gần 250 ngàn GV/CBQLCSGDPT đại trà. Trong năm nay, hoàn thành bồi dưỡng mô đun 2,3 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Cùng với hoạt động bồi dưỡng thì việc triển khai xây dựng báo cáo thông tin quản lý về bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên cơ sở ứng dụng CNTT là hết sức cần thiết – TS Nguyễn Ngọc Dũng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Mới đây, Bộ GDĐT đã ban hành công văn số 5016 /BGDĐT- GDTrH về đẩy mạnh triển khai bồi dưỡng và xây dựng báo cáo quản lý thông tin về BDTX cho đội ngũ GV&CBQLCSGDPT theo hình thức trực tuyến – gọi tắt là Hệ thống TEMIS. 

Mục đích của hệ thống TEMIS là giúp cơ quan quản lý các cấp, bao gồm: Bộ GDĐT, các sở GDĐT, phòng GDĐT và các trường phổ thông thu thập đầy đủ các thông tin trực tuyến về: (i) xu hướng phát triển nghề nghiệp của đội ngũ GV và CBQLCSGDPT dựa trên yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp; (ii) theo dõi và ghi lại đánh giá của người học về các chương trình BDTX và (iii) thu thập thông tin về nhu cầu bồi dưỡng của GV và CBQLCSGDPT làm căn cứ cho cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong quản lý hoạt động BDTX. Hệ thống TEMIS sẽ được liên thông và bổ sung cho Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đã được Bộ GDĐT triển khai trong những năm gần đây.

TS Lê Thị Kim Anh, chuyên gia tư vấn Chương trình ETEP giới thiệu về thành phần TEMIS trên hệ thống công nghệ thông tin và cách thức xây dựng báo cáo TEMIS.

Trong thời gian Bộ GDĐT xây dựng và hoàn thiện hệ thống TEMIS, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VIETEL) hỗ trợ miễn phí xây dựng hệ thống TEMIS tạm thời (hệ thống TEMIS phiên bản 1.0). Để đạt được kết quả BDTX theo yêu cầu và kịp thời cung cấp thông tin về chất lượng và nhu cầu bồi dưỡng GV và CBQLCSGDPT trong năm 2020 và 2021, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT phối hợp với các Trường ĐHSP tham gia Chương trình ETEP triển khai đánh giá và xây dựng báo cáo TEMIS.

Bà Bùi Minh Hạnh – Đại diện Ngân hàng Thế giới phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Bùi Minh Hạnh – Đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá cao những kết quả đạt được và sự nỗ lực của BQL Chương trình ETEP, các trường ĐHSP và 16 sở GDĐT đã đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên theo hướng tăng cường ứng dụng CNTT.  Bà Bùi Minh Hạnh chorằng, kinh nghiệm cũng như những chia sẻ về những vướng mắc trong triển khai bồi dưỡng theo mô hình mới của các địa phương, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng khó để cũng tháo gỡ tại Hội thảo là rất quan trọng.

Trong hai ngày, các đại biểu cùng trao đổi về đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên GV/CBQLCSGDPT để triển khai thực hiện CTGDPT 2018; Các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm về bồi dưỡng giáo viên phổ thông; Mô hình BDTX (trực tuyến kết hợp trực tiếp) và nhiệm vụ của sở GDĐT, các Trường ĐHSP và các bên liên quan; Việc phối hợp giữa trường ĐHSP với Sở GDĐT trong triển khai bồi dưỡng GV cốt cán và đại trà; Hệ thống TEMIS 1.0 và hướng dẫn thực hành đánh giá GV/CBQLCSGDPT trên hệ thống TEMIS.

Dung – Hằng – Phương – Huệ