Phát triển tài liệu mô đun từ 5 đến 9 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

Ngày cập nhật : 28/11/2020

Từ ngày 28-30/11/2020, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Chương trình ETEP tổ chức “Tập huấn cho giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục phát triển tài liệu mô đun từ 5 đến 9 bồi dưỡng giáo viên phổ thông (GVPT) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT)”.

Tham dự Tập huấn có hơn 80 đại biểu là ãnh đạo/chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học, Cục Quản lý Chất lượng,Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT), các chuyên gia độc lập của Chương trình ETEP, giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục tham gia phát triển tài liệu mô đun 5 đến mô đun 9. Chuyên gia quốc tế - TS Tracey Askill và TS. Koh Noi Keng tham dự Tập huấn online, đóng góp ý kiến cho việc phát triển tài liệu các mô đun.

Giảng viên 8 trường ĐHSP/Học viện Quản lý Giáo dục tham gia Chương trình ETEP là những người xây dựng và phát triển tài liệu bồi dưỡng.

Chương trình tập huấn giúp các Ban biên soạn tài liệu hoàn thiện đề cương chi tiết  tài liệu đúng hướng, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực nghể  nghiệp của GVPT và CBQLCSGDPT, với sự hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia độc lập của Ban Quản lý Chương trình ETEP - những người đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy, quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và xây dựng chính sách giáodục phổ thông và các giảng viên, chuyên gia giáo dục của các trường ĐHSP trong nhóm các trường tham gia Chương trình ETEP. 

TS Đặng Văn Huấn – PGĐ Ban quản lý Chương trình ETEP: "Trong quá trình xây dựng tài liệu, sẽ có nhiều quan điểm, nhiều cách tiếp cận khác nhau, rất cần các thành viên Ban soạn thảo có tinh thần cởi mở, tôn trọng sự đa dạng, khác biệt, có tâm thế cầu thị".

Phát biểu khai mạc Tập huấn, TS Đặng Văn Huấn – PGĐ Ban quản lý Chương trình ETEP nhấn mạnh, chương trình tập huấn rất quan trọng nhằm hỗ trợ các Trường ĐHSP được giao biên soạn các tài liệu bồi dưỡng GV&CBQLCSGDPT.

TS Đặng Văn Huấn cho biết: Trong năm 2020, các bộ tài liệu của 3 mô đun bồi dưỡng đã được các trường ĐHSP xây dựng, và được Bộ GDĐT nghiệm thu. Ban biên soạn của các trường ĐHSP phát triển tài liệu với 15 bước theo đúng quy trình đảm bảo chất lượng được Chương trình ETEP ban hành thống nhất.

Bộ tài liệu vừa đáp ứng được yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018, các định hướng đổi mới giáo dục phổ thông vừa phù hợp với thực tế giáo dục trường phổ thông, đảm bảo tính hội nhập quốc tế, bắt nhịp với các xu hướng mới trong giáo dục phổ thông và bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV&CBQLCSGDPT.

Việc phát triển tài liệu đã huy động sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan, từ các giảng viên sư phạm, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đến các nhà xây dựng chính sách của các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, các chuyên gia quốc tế, đại diện của Ngân hàng Thế giới. Sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện  của Hiệu trưởng các trường ĐHSP trong quá trình xây dựng, phát triển tài liệu là yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của tài liệu.

TS Đặng Văn Huấn cho rằng, trong quá trình xây dựng tài liệu, sẽ có nhiều quan điểm, nhiều cách tiếp cận khác nhau, rất cần các thành viên Ban soạn thảo có tinh thần cởi mở, tôn trọng sự đa dạng, khác biệt, có tâm thế cầu thị, dồng thời bám sát các nội dung chính và yêu cầu cần đạt quy định trong QĐ 4660 của Bộ GD&ĐT về định hướng phát triển các tài liệu và các nghiên cứu khoa học uy tín để vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ GV&CBQLCSGDPT vừa phát huy tính sáng tạo, đổi mới của các thành viên Ban biên soạn. Và để tài liệu được hoàn thiện, đảm bảo chất lượng, sự đồng hành của các đơn vị chuyên môn của Bộ GD&ĐT là rất quan trọng – TS Đặng Văn Huấn khẳng định.

TS Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT): "hững người biên soạn cần đặt mình vào vị trí của giáo viên – người trực tiếp triển khai các nội dung này để phát triển tài liệu với tinh thần đơn giản, dễ hiểu, dễ làm".

Tại buổi tập huấn, TS Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) lưu ý các ban soạn thảo căn cứ vào Chương trình GDPT 2018 và các văn bản của Bộ GD&ĐT, các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời cụ thể hoá nó trong tài liệu. Tài liệu các mô đun dành cho các GV đại trà trong toàn quốc, cho nên những người biên soạn cần đặt mình vào vị trí của giáo viên – người trực tiếp triển khai các nội dung này để phát triển tài liệu với tinh thần đơn giản, dễ hiểu, dễ làm; quan tâm nhiều đến yêu cầu cần đạt của Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 và mục tiêu đáp ứng yêu cầu sử dụng của giáo viên đại trà các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa.

TS Vũ Đình Chuẩn: "Tài liệu bồi dưỡng  cần bám sát các vấn đề của thực tiễn giáo dục phổ thông, tính đặc thù của từng cấp học". 

Trao đổi với các ban biên soạn, TS Vũ Đình Chuẩn, chuyên gia độc lập, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho rằng, tài liệu bồi dưỡng  cần bám sát các vấn đề của thực tiễn giáo dục phổ thông, tính đặc thù của từng cấp học (Tiểu học, THCS, THPT) về chương trình giáo dục, chủ thể giáo dục, đối tượng giáo dục; điều kiện giáo dục; Yêu cầu cần đạt của tài liệu bồi dưỡng cho GV, CBQL; Thực tế triển khai các hoạt động liên quan đến nội dung của từng mô đun vừa qua; Những nội dung đã được bồi dưỡng ở các mô đun từ 1 đến 4 theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT; Quỹ thời gian dành cho bồi dưỡng các mô đun...

Các giảng viên ĐHSP tham gia phát triển tại liệu tại buổi tập huấn.

Ngay sau phiên khai mạc, các giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục nghe lãnh đạo/chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học, Cục Quản lý Chất lượng, Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Cục Công nghệ thông tin trao đổi về các vấn đề: “Định hướng xây dựng nội dung tài liệu các mô đun từ 5 đến 9 bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT”, “Quản lý chất lượng giáo dục trong trường phổ thông”, “Hỗ trợ học tập cho học sinh, giáo dục lối sống, đạo đức và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường”, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục”.

Th.S Nguyễn Hoài Nam, chuyên viên Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD ĐT) trao đổi  về "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục" tại buổi tập huấn.

Tiếp đó, các đại biểu nghe các ban biên soạn giới thiệu các liệu mô đun theo môn học, sau đó, chia làm 6 nhóm, góp ý, thảo luận và hoàn thiện đề cương tài liệu bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT, thảo luận về việc xây dựng kịch bản sư phạm bồi dưỡng qua mạng cho GVPT và CBQLCSGDPT với việc sử dụng tài liệu, học liệu (infographics, video, ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá), đáp ứng mô hình bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ; Xây dựng khóa học qua mạng tăng cường tính tương tác của học viên trên hệ thồng học tập trực tuyến. 

Đặng Thị Huệ