Sẵn sàng bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ngày cập nhật : 27/09/2020

Sau ba ngày làm việc tại Hội thảo – Tập huấn cho giảng viên sư phạm chủ chốt triển khai mô đun 2, 3, 4 bồi dưỡng giáo viên cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông khu vực phía Nam diễn ra tại Tp Hồ Chí Minh (25-27/9/2020) các nhóm môn học đã thống nhất cao về các nội dung trọng tâm của tài liệu, cơ bản đáp ứng các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng trực tiếp thống nhất nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong bồi dưỡng giáo viên cốt cán trên toàn quốc.

Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

Đại diện các Ban Xây dựng tài liệu mô đun 2, 3, 4 bồi dưỡng GV và các giảng viên sư phạm chủ chốt tham dự Hội thảo - Tập huấn đã làm việc theo nhóm môn học, trao đổi, thảo luận sôi nổi, tích cực và có trách nhiệm cao với tinh thần tiếp thu chỉ đạo của các Cục/Vụ về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh và xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh để chuẩn bị sẵn sàng cho bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

TS Sái Công Hồng phát biểu tại Hội thảo.

Các nhóm môn học đã trao đổi, thảo luận và làm việc với tinh thần cùng chung sức hoàn thành nhiệm vụ, tạo thành một cộng đồng học tập chuyên môn tích cực của giảng viên các trường ĐHSP chủ chốt. Sự gắn kết, chia sẻ, kiến tạo tri thức mới giữa các giảng viên các trường ĐHSP chủ chốt, cùng với các bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán được hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng tốt là hiệu quả kép của Hội thảo – Tập huấn.

TS Đặng Văn Huấn, PGĐ Ban quản lý Chương trình ETEP phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo – Tập Huấn, TS Đặng Văn Huấn, PGĐ Ban quản lý Chương trình ETEP cho rằng, việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ GDĐT và phản hồi của giảng viên sư phạm tại Hội thảo để tiếp tục bổ sung, điều chỉnh tài liệu phù hợp với các yêu cầu chỉ đạo của Bộ GDĐT và sát thực tế bồi dưỡng để sản phẩm hoàn thiện là rất quan trọng và cần thiết.

TS Tưởng Duy Hải, giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội trao đổi về nội dung trọng tâm của tài liệu.

Ngay sau khi Bộ GD ĐT phê duyệt cho phép sử dụng tài liệu, các trường ĐHSP tổ chức Hội thảo - Tập huấn sử dụng tài liệu cấp trường cho 100% giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán năm 2020.

Các giảng viên sư phạm thảo luận quên thời gian.

Các Trường ĐHSP tham gia ETEP tiếp tục hỗ trợ giảng viên sư phạm chủ chốt nắm vững nhiệm vụ của mình trong bồi dưỡng GVPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng GVPT đại trà qua LMS; Tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu và đặc biệt nắm vững các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT để giúp giáo viên thực hiện nhiệm vụ học tập trong quá trình bồi dưỡng.

PV