"Hệ thống quản lý bồi dưỡng (TEMIS) cần liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành"

Ngày cập nhật : 08/08/2020

Ngày 5/8/2020, Ban quản lý Chương trình ETEP triển khai “Thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá giáo viên (GV) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) theo Chuẩn và chiết xuất báo cáo TEMIS tại Tp Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi thử nghiệm, TS Nguyễn Anh Thuấn, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp- Sở GDĐT Hải Phòng nêu rõ tầm quan trọng của việc đánh giá GV/CBQL theo Chuẩn đặc biệt là ứng dụng CNTT trong đánh giá để đảm bảo sự khách quan và đúng mục đích; Làm cơ sở lựa chọn nội dung bồi dưỡng, nhằm phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD nói chung và triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới nói riêng.

Các GV và CBQLCSGDPT của thành phố Hải Phòng tham gia đánh giá thử nghiệm trên Hệ thống quản lý bồi dưỡng (TEMIS) đều có chung nhận xét: Hệ thống dễ sử dụng, có nhiều điểm chi tiết hơn hệ thống cơ sở dữ liệu hiện có, ví dụ như giúp giáo viên đánh giá sự phát triển năng lực với từng tiêu chí cụ thể theo Chuẩn, kèm theo minh chứng, coi trọng việc tự đánh giá; Hệ thống đồng thời có tính năng xác định, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của từng cá nhân, trên cơ sở đó phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục; Việc ứng dụng CNTT trong đánh giá GV và CBQLCSGDPT theo Chuẩn như thế này là rất khả thi.

Tham gia thử nghiệm trên Hệ thống TEMIS, thầy giáo Hoàng Hải Anh, Trường THCS Hồng Bàng cho biết: “Giáo viên nhà trường hiện đang đánh giá trên bản cứng. Nếu đánh giá bằng CNTT sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hệ thống này toàn bộ bằng tiếng Việt, dễ sử dụng, các bước thực hiện đơn giản. Hơn thế, mỗi tiêu chí đánh giá đều phải đưa ra minh chứng, vì thế, kết qủa đánh giá sẽ có sức thuyết phục hơn”.

Theo thầy giáo Lê Quang Chinh Hải, thầy và đồng nghiệp đang thực hiện trên Hệ thống Dữ liệu của Bộ GD&ĐT, hệ thống này chỉ nhập kết quả đánh giá cuối cùng chứ không theo từng tiêu chí và không kèm minh chứng. Còn với Hệ thống TEMIS này, GV, CBQL đánh giá sự phát triển năng lực với từng tiêu chí cụ thể theo Chuẩn, kèm theo minh chứng và rất coi trọng việc GV tự đánh giá. Đây là điểm khác biệt và ưu trội.

Cô giáo Tô Hương Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho rằng: “Trường đã thực hiện đánh giá GV, CBQL theo Chuẩn nhưng làm thủ công nên có phần mềm này là rất tốt”. 

Thầy giáo Phạm Huy Bình, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn đánh giá: “Phần mềm Hệ thống TEMIS rất đơn giản, dễ sử dụng đối với GV”. 

Tại buổi thử nghiệm, các thầy cô cũng đóng góp nhiều ý kiến để Hệ thống quản lý bồi dưỡng (TEMIS) hoàn thiện hơn.

Thầy giáo Phạm Huy Bình nói rằng, cái khó đối với mỗi thầy cô chính là đánh giá theo minh chứng. Vì vậy, cần có hướng dẫn sử dụng minh chứng, ví dụ đi cùng tiêu chuẩn/tiêu chí này thì cần những minh chứng nào. Và để GV dễ thực hiện, nên có bản hướng dẫn bằng cả file PDF và video hướng dẫn các thao tác cụ thể và nên tổ chức thử nghiệm đối với 1 trường ở mỗi cấp học trong khoảng thời gian 1 – 2 tháng để có thể góp ý kỹ hơn trong việc vận hành Hệ thống.

Cô giáo Tô Hương Giang mong muốn: “Hiện, hầu hết GV dùng điện thoại thông minh, cho nên, nếu có phiên bản trên điện thoại thì càng tiện lợi”.

Theo các thầy cô thì Hệ thống quản lý bồi dưỡng (TEMIS) cần có sự liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT, hệ thống dữ liệu của các Sở GD&ĐT để thuận tiện cho việc quản lý cũng như không làm mất thời gian của giáo viên.

Hiện, Tập đoàn Viettel đang hỗ trợ Chương trình ETEP (Bộ GD&ĐT) sử dụng hệ thống CNTT của Viettel để triển khai hoạt động hỗ trợ các Sở GDĐT triển khai ứng dụng CNTT trong đánh giá GV và CBQLCSGDPT theo chuẩn nghề nghiệp và tiến hành chiết xuất tự động báo cáo quản lý bồi dưỡng thường xuyên GV&CBQLCSGDPT trên hệ thống CNTT.

Kết quả thử nghiệm là cơ sở để hoàn thiện hệ thống đánh giá trực tuyến để triển khai đại trà trên toàn quốc.

Đặng Thị Huệ