“Cần đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông”

Ngày cập nhật : 23/07/2020

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị "Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) và triển khai một số hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020", tổ chức tại Hà Nội, sáng nay (23/7).

Dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, lãnh đạo một số Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT, đại diện Ngân hàng thế giới, lãnh đạo 8 trường đại học/học viện tham gia ETEP, một số Sở GDĐT và đội ngũ giảng viên chủ chốt tham gia biên soạn tài liệu bồi dưỡng GV và CBQLCSGDPT.

Thử trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ: "Nếu CBQL tốt sẽ tạo được môi trường tốt cho giáo viên phát huy năng lực sáng tạo. Ngược lại, nếu CBQL không đủ hiểu biết và năng lực quản trị nhà trường theo yêu cầu của CT GDPT mới, thì đây sẽ là lực cản lớn đối với giáo viên cũng như sự phát triển của nền giáo dục”.

Hơn 32.000 GV/CBQLCSGDPT cốt cán đã được bồi dưỡng về Chương trình GDPT mới

Phát biểu tại Hội nghị, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP  cho biết: “Tham gia chương trình ETEP, 7 Trường Đại học Sư phạm và Học viện Quản lý giáo dục đã nâng cao được năng lực nhà trường và triển khai nhiều hoạt động bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà cho 63 tỉnh thành. Đặc biệt, hoạt động bồi dưỡng mô đun 1 cho giáo viên cốt cán đã được các đơn vị tham gia ETEP phối hợp với các Sở GDĐT tiến hành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Lần đầu tiên GV/CBQLCSGDPT cốt cán được bồi dưỡng theo hướng đổi mới, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, theo công thức 5-3-7 nên hiệu quả cao, nhận được sự đánh giá tích cực của người học và các bên liên quan”.

TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc BQL Chương trình ETEP phát biểu tại Hội Nghị.

8  trường ĐHSP/HVQLGD tham gia ETEP đã hoàn thành các kế hoạch phát triển năng lực năm 2018 và 2019, được cơ quan kiểm đếm độc lập đánh giá “đạt”. Theo đó, các trường đạt được các chỉ số phát triển trong tất cả 07 lĩnh vực/tiêu chuẩn TEIDI: (i) tầm nhìn và quản lý chiến lược; (ii) Chương trình đào tạo; (iii) nghiên cứu khoa học giáo dục, phát triển và đổi mới; (iv) Hoạt động đối ngoại; (v) Cơ sở vật chất và nguồn lực; (vi) Hỗ trợ dạy học; và (vii) Hỗ trợ người học.

Các đơn vị tham gia ETEP đã hoàn thành dự thảo 50 chương trình đào tạo đại học và 01 chương trình thạc sĩ tiên tiến quản trị trường đại học theo tiếp cận phát triển năng lực người học. Việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, đảm bảo số lượng và trình độ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT .

TS Nguyễn Ngọc Dũng cho biết: Năm 2019, Chương trình ETEP đã bồi dưỡng cho 32.576 GV/CBQL cốt cán mô đun 1 về “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Tỷ lệ học viên hài lòng với chương trình bồi dưỡng là 98%.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

4 sản phẩm quan trọng của ETEP

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chỉ đạo: Chương trình ETEP cần hoàn thành 4 sản phẩm quan trọng: 

Thứ nhất, năng lực bồi dưỡng của các trường sư phạm và Học viện quản lý Giáo dục tham gia ETEP được nâng lên.

Thứ hai, toàn bộ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được nâng cao năng lực tự học và được bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại nhà trường, đảm bảo có chất lượng.

Thứ ba, mỗi trường sư phạm và Học viện Quản lý Giáo dục tham gia ETEP phải có hệ thống học liệu mở. Đây là vấn đề khó, nhưng cần tiếp tục triển khai để cho giáo viên, cán bộ quản lý có thể tự học.

Thứ tư, tất cả những vấn đề về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên phải được công bố công khai trên hệ thông tin TEMIS để có kế hoạch bồi dưỡng đáp ứng đúng nhu cầu thực.

Cần đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, trong cuộc làm việc mới đây với Bộ GD&ĐT, đoàn giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông giai đoạn 2015-2020" của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - đã đánh giá cao công tác bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT theo mô hình bồi dưỡng mới chuẩn bị cho Chương trình GDPT 2018.

Bộ GDĐT đã chỉ đạo xây dựng và ban hành 9 mô đun bồi dưỡng cho mỗi đối tượng GV/CBQLCSGDPT, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT mới. Trong đó, 4 mô đun được ưu tiên thực hiện trước, liên quan đến: Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018; đổi mới phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh; xây dựng kế hoạch dạy học giáo dục, kế hoạch nhà trường; quản trị nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất nhà trường…

“Đây là những mô đun vô cùng quan trọng, là cẩm nang, phương pháp để GV/CBQLCSGDPT tự tin khi thực hiện Chương trình GDPT mới” - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị tổ chức bồi dưỡng bài bản, chất lượng, hiệu quả.

Trong công tác bồi dưỡng đội ngũ, Thứ trưởng lưu ý cần đặc biệt quan tâm tới CBQLCSGDPT. Đội ngũ này đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định thành bại của Chương trình GDPT mới. “Nếu CBQL tốt sẽ tạo được môi trường tốt cho giáo viên phát huy năng lực sáng tạo. Ngược lại, nếu CBQL không đủ hiểu biết và năng lực quản trị nhà trường theo yêu cầu của Chương trình GDPT mới, thì đây sẽ là lực cản lớn đối với giáo viên cũng như sự phát triển của nền giáo dục”.

Năm 2019 và đầu 6 tháng đầu năm 2020, việc bồi dưỡng GV/CBQL đã và đang thực hiện tốt được mô đun 1. Để triển khai bồi dưỡng chất lượng các mô đun tiếp theo, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị xây dựng tài liệu bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT, BQL Chương trình ETEP, các trường ĐHSP, các Sở GDĐT. “Chúng ta quyết tâm năm 2020 phải hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 và 2 cho GV/CBQLCSGDPT để triển khai Chương trình GDPT mới” - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chỉ đạo. 

Đặng Thị Huệ