718 giáo viên cốt cán 6 tỉnh đồng bằng sông Hồng được bồi dưỡng về Chương trình GDPT mới

Ngày cập nhật : 25/10/2019

Trong 3 ngày, từ  25-27/10/2019, cùng với tổ chức bồi dưỡng 1024 giáo viên cốt cán của 4 tỉnh tại Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đồng thời tổ chức khóa bồi dưỡng giáo viên cốt cán về  thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới cho 718 giáo viên cốt cán của 6 tỉnh đồng bằng sông Hồng bao gồm Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình.  Khóa bồi dưỡng được tổ chức tại trường Đại học sư phạm Hà Nội phân hiệu Hà Nam. 

Tham dự khai mạc của khóa bồi dưỡng có PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP, PGS.TS Đặng Xuân Thư, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đại diện của 06 sở giáo dục và đào tạo. 

PGS.TS. Lê Huy Hoàng, giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội, thành viên Ban xây dựng chương trình Giáo dục phổ thông mới, hướng dẫn tìm hiểu Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể tại Hà Nam.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đặng Xuân Thư cho rằng, mục tiêu của đợt tập huấn lần này là giáo viên cốt cán hiểu rõ về chương trình tổng thể và chương trình môn học mà các thầy cô được phân công để từ đó có thể hỗ trợ giáo viên tại địa phương tự bồi dưỡng. Thời gian tập huấn không dài nhưng giải quyết một khối lượng công việc lớn.

PGS.TS. Đặng Xuân Thư, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, phát biểu khai mạc khoá bồi dưỡng tại Hà Nam

PGS.TS  Nguyễn Văn Hiền, PGĐ BQL Chương trình ETEP chia sẻ, một trong những mục tiêu của Chương trình ETEP là thiết lập một mô hình bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ, thể hiện ở việc giáo viên sẽ được cấp tài khoản tự học trên hệ thống bồi dưỡng qua mạng của Bộ GD và Đào tạo. Những giáo viên cốt cán sau đợt tập huấn sẽ là nòng cốt hỗ trợ đồng nghiệp tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp và xây dựng được cộng đồng học tập tại địa phương, lan toả được những đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông mới.

PGS.TS  Nguyễn Văn Hiền, PGĐ BQL Chương trình ETEP: "Giáo viên cốt cán sau đợt tập huấn sẽ là nòng cốt hỗ trợ đồng nghiệp tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp và xây dựng được cộng đồng học tập tại địa phương".

Như vậy, Trường ĐHSP Hà Nội. đã tổ chức bồi dưỡng gần 2000 giáo viên phổ thông cốt cán đợt 1 của 10 tỉnh, thành phố năm 2019, tại hai địa điểm Hà Nội và Hà Nam.

Ngô Thị Thanh Thuỷ