Đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên theo TEIDI sau 2 năm tham gia Chương trình ETEP

Ngày cập nhật : 21/10/2019

TS Nguyễn Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Trong hai ngày 21-22/10/2018, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và Ban quản lý Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức đợt đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI). 

Tham gia đợt đánh giá, có TS Nguyễn Ngọc Hiền, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Vinh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đồng cấp và các thành viên của Hội đồng. 

Đây là đợt đánh giá sự phát triển của nhà trường sau 2 năm tham gia Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

Hội đồng đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên.

Sau khi nghe PGS.TS Mai Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên báo cáo kết quả tự đánh giá năng lực nhà trường theo TEIDI, các chuyên gia nghiên cứu hồ sơ, minh chứng do nhà trường cung cấp, rà soát báo cáo tự đánh giá, kiểm tra, đối chiếu minh chứng, xác định nội dung báo cáo của từng tiêu chí, tiêu chuẩn, điểm đánh giá và mức năng lực tương ứng. Đồng thời, làm việc với lãnh đạo các phòng và các nhóm chuyên trách báo cáo tự đánh giá, phỏng vấn cán bộ, giảng viên, sinh viên, khảo sát cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Trên cơ sở kết quả đánh giá khách quan, đoàn đánh giá đưa ra những khuyến nghị giúp nhà trường hoàn chỉnh bản báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm, đồng thời có các giải pháp nhằm cải tiến chất lượng hoạt động phát triển nhà trường theo bộ chỉ số TEIDI.

Các chuyên gia, thành viên Hội đồng rà soát kỹ lưỡng, đánh giá khách quan.

Bộ chỉ số phát triển năng lực trường sư phạm (TEIDI) là công cụ đo lường sự phát triển của các trường sư phạm qua từng năm, từng giai đoạn trong việc cung cấp dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn cho người học, giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông. 

Bộ chỉ số phát triển năng lực trường đại học Sư phạm (TEIDI) gồm 7 tiêu chuẩn, 20 tiêu chí và 63 chỉ số nhằm mục đích đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trường đại học Sư phạm chủ chốt một cách toàn diện.

Các tiêu chuẩn được đưa vào bộ chỉ số bao gồm: Tầm nhìn chiến lược và quản lý chất lượng; Chương trình đào tạo; Nghiên cứu, phát triển và đổi mới; Hoạt động đối ngoại; Môi trường và các nguồn lực; Hỗ trợ dạy học; Hỗ trợ người học.

ĐTH