Triển khai đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI)

Ngày cập nhật : 21/10/2019

Trong khuôn khổ chương trình ETEP, ngày 18,19 và 20/10, các chuyên gia đã tiến hành đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm (TEIDI).

Tham gia đợt đánh giá, có: PGS.TS. Mai Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng đánh giá đồng cấp và các thành viê của Hội đồng; ông Nguyễn Văn Đường - Chuyên gia của Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương; GS.TSKH. Bành Tiến Long – Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chuyên gia đánh giá độc lập. Về phía Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng chức năng và các thành viên trong Nhóm chuyên trách.

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá làm việc với lãnh đạo các đơn vị.

Trong đợt khảo sát chính thức tại trường, Hội đồng Đánh giá đồng cấp đã rà soát Báo cáo tự đánh giá; kiểm tra, đối chiếu minh chứng; xác định nội dung báo cáo của từng tiêu chí, tiêu chuẩn, điểm đánh giá và mức năng lực tương ứng; làm việc với lãnh đạo các phòng và các nhóm chuyên trách báo cáo tự đánh giá; phỏng vấn sinh viên; tham quan cơ sở vật chất của Trường .

PGS.TS. Mai Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng đánh giá đồng cấp kết luận sau khi khảo sát tại Trường ĐHSP - ĐH Huế.

Trên cơ sở đó, đoàn đã đưa ra các khuyến nghị giúp Trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và có các giải pháp nhằm cải tiến chất lượng của Trường trong thời gian tới.

PGS.TS. Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn các thành viên Hội đồng đánh giá đồng cấp và Ban Quản lý chương trình ETEP Trung ương đã đưa ra những đánh giá khách quan giúp Trường Nhà trường hoàn thành bản Báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm.

Đánh giá, thảo luận, góp ý dựa trên 7 tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn chiến lược, quản lý và đảm bảo chất lượng

- Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo

- Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu, phát triển và đổi mới

- Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đối ngoại

- Tiêu chuẩn 5: Môi trường giáo dục và các nguồn lực

- Tiêu chuẩn 6: Hỗ trợ dạy học   

- Tiêu chuẩn 7: Hỗ trợ học tập

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chuyên gia đánh giá độc lập đánh giá, nhận xét về và đưa ra những khuyến nghị giúp trường có nhứng giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Bộ chỉ số phát triển năng lực trường sư phạm (TEIDI) là công cụ giúp đo lường sự phát triển của các trường sư phạm qua từng năm, từng giai đoạn trong việc cung cấp dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn cho người học, giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các trường phổ thông. 

Ông Nguyễn Văn Đường - Chuyên gia của Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương phát biểu tại buổi Bế mạc và đưa ra một số khuyến nghị.

Các chuyên gia trong Hội đồng đánh giá trao đổi, tranh luận tại Hội nghị đánh giá.

 

 

 

 

Theo Đại học Sư phạm-ĐH Huế