Đại học Sư phạm - ĐH Huế: Bồi dưỡng 169  giáo viên tiểu học cốt cán tỉnh Phú Yên

Ngày cập nhật : 18/10/2019

Tiếp nối các hoạt động bối dưỡng GV cốt cán, sáng 18/10/2019, tại thành phố Tuy Hòa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế khai mạc đợt tập huấn, bồi dưỡng 169 giáo viên tiểu học cốt cán tỉnh Phú Yên. Đây là những giáo viên có khả năng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cao, có tầm sự ảnh hưởng đối với đồng nghiệp. 

Giáo viên cốt cán tiểu học tỉnh Phú Yên tham gia khoá bồi dưỡng. Ảnh Lê Văn Huy.

PGS.TS. Nguyễn Thám, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế cho biết: “Đợt tập huấn này tổ chức với tính chất và yêu cầu cao để đáp ứng yêu cầu rất mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, điểm mới nổi bật là đổi từ tiếp cận nội dung sang phát triển phẩm chất năng lực người học và một chương trình sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa. Đồng thời nội dung, kết cấu của chương trình mở, tích hợp, phân hóa. Từ đó, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh cũng phải phù hợp. Vì vậy, đội ngũ giáo viên tiểu học cốt cán tham gia tập huấn phải nghiêm túc, triển khai có hiệu quả, đặc biệt là hiệu quả khi tập huấn đại trà cho giáo viên của tỉnh”.

Trong 3 ngày, đội ngũ giảng viên chủ chốt Trường Đại học Sư phạm Huế tập huấn về những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cũng như những quan điểm xây dựng chương trình môn học, mục tiêu chương trình môn học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất đạo đức, nội dung giáo dục, giúp GV cốt cán nắm bắt được phương pháp giáo dục phù hợp để triển khai chương trình mới một cách có hiệu quả.

TS. Nguyễn Đức Cương, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế báo cáo về "Phẩm chất và Năng lực" cần đạt của Chương trình Giáo dục 2018. Ảnh: Lễ Văn Huy.

Bùi Mai Lan