TIN TỨC CHUNG
Hà Nội xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên cốt cán
Hà Nội xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên cốt cán

05/04/2019

ETEP - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu 100% các đơn vị tổ chức triển khai, xây đựng đội ngũ CBQL và giáo viên cốt cán. Công tác lựa chọn CBQL, giáo viên cốt cán phải được thực hiện đúng quy trình, lựa chọn người đúng tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo người được lựa chọn có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp cao, có uy tín trong đồng nghiệp, uy tín trước học sinh và phụ huynh học sinh…

Bồi dưỡng triển khai Chương trình GDPT mới năm 2019: Kết hợp “trực tuyến” và “trực tiếp”
Bồi dưỡng triển khai Chương trình GDPT mới năm 2019: Kết hợp “trực tuyến” và “trực tiếp”

05/04/2019

ETEP - Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng của Bộ GDĐT xác định 4 nhóm đối tượng chính gồm: Giảng viên sư phạm chủ chốt, giáo viên phổ thông, hiệu trưởng các trường phổ thông, CBQL cấp sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đối tượng trên,

Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên cần thiết thực, hiệu quả
Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên cần thiết thực, hiệu quả

05/04/2019

ETEP - Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đối với sự hình thành năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Khi mới ra trường, các thầy cô giáo có mặt bằng kiến thức và phương pháp năng lực không xa nhau lắm, nhưng sau thời gian công tác thì sự khác biệt rất rõ. 

Đổi mới Giáo dục: Năng lực giáo viên quyết định thành công
Đổi mới Giáo dục: Năng lực giáo viên quyết định thành công

03/04/2019

ETEP - Chương trình mới cho phép giáo viên được tham gia nhiều hơn trong khâu thiết kế và lập kế hoạch thực hiện. Như vậy, năng lực của giáo viên phổ thông không chỉ dừng ở giảng dạy, mà còn là phát triển chương trình.

Bồi dưỡng giáo viên: Sẽ không còn “tam sao thất bản”
Bồi dưỡng giáo viên: Sẽ không còn “tam sao thất bản”

03/04/2019

ETEP - Cách thức bồi dưỡng giáo viên trong Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bảo đảm từng GV được báo cáo viên cấp trung ương trực tiếp bồi dưỡng; tránh tình trạng trước đây qua nhiều “cấp” trung gian bồi dưỡng dẫn đến “tam sao thất bản”.

Các trường sư phạm chuyển động cùng Chương trình GDPT mới
Các trường sư phạm chuyển động cùng Chương trình GDPT mới

03/04/2019

ETEP - Trong đào tạo phải chú ý đến kĩ năng thực hành sư phạm. Khi thực hiện Chương trình GDPT mới, kỹ năng này càng cần được phát huy nhằm bảo đảm phát triển năng lực phẩm chất của HS.

Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Chứng minh năng lực ngoại ngữ của giáo viên mang tính mở
Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Chứng minh năng lực ngoại ngữ của giáo viên mang tính mở

03/04/2019

ETEP - Một trong những năng lực cốt lõi trong phát triển nghề nghiệp của giáo viên là ngoại ngữ. Không ít giáo viên băn khoăn với câu hỏi: Năng lực ngoại ngữ có liên quan như thế nào đến bộ môn mình giảng dạy? Lấy chứng chỉ để chứng minh trình độ ngoại ngữ như thế nào?...

Bồi dưỡng giáo viên, CBQL giáo dục phải là nhu cầu tự thân
Bồi dưỡng giáo viên, CBQL giáo dục phải là nhu cầu tự thân

31/03/2019

ETEP - “Bồi dưỡng nhằm tăng cường năng lực của đội ngũ nhà giáo và CBLQ giáo dục, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình GDPT mới. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng phải phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng được bồi dưỡng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả”