TIN TỨC CHUNG
Áp lực vừa đủ sẽ là động lực để giáo viên phấn đấu vươn lên
Áp lực vừa đủ sẽ là động lực để giáo viên phấn đấu vươn lên

29/12/2018

ETEP - TS. Trần Bá Trình cho rằng, yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông đã và đang đặt ra vấn đề cấp thiết đối với giáo viên trong thích ứng và phát triển năng lực nghề nghiệp. Việc chậm thích ứng và đổi mới của giáo viên (vì các nguyên nhân chủ quan và khách quan) sẽ tạo ra áp lực và áp lực này sẽ ngày càng tăng dần nếu không có giải pháp phù hợp, kịp thời. 

Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB
Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB

28/12/2018

ETEP - Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB, cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn hướng.

Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông mới
Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông mới

28/12/2018

ETEP - Chương trình giáo dục phổ thông mới - giảm số môn học bắt buộc, tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn.

Chọn giáo viên tốt nhất để dạy chương trình phổ thông mới
Chọn giáo viên tốt nhất để dạy chương trình phổ thông mới

28/12/2018

ETEP - Chiều 27/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổng chủ biên Nguyễn Minh Thuyết cho biết, chương trình mới vừa kế thừa, phát triển những ưu điểm của chương trình hiện hành, vừa khắc phục hạn chế.

Chương trình 27 môn học giáo dục phổ thông mới
Chương trình 27 môn học giáo dục phổ thông mới

28/12/2018

ETEP - Tối 27/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới với chương trình tổng thể và chi tiết 27 môn học, hoạt động giáo dục. Chương trình được chia thành hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến 12).

Ứng dụng CNTT trong bồi dưỡng giáo viên: Lợi thế và thách thức
Ứng dụng CNTT trong bồi dưỡng giáo viên: Lợi thế và thách thức

26/12/2018

ETEP - Tới đây, Chương trình ETEP sẽ triển khai bồi dưỡng 28.000 giáo viên phổ thông cốt cán, 4.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

Bồi dưỡng giáo viên thời 4.0 qua ứng dụng công nghệ thông tin
Bồi dưỡng giáo viên thời 4.0 qua ứng dụng công nghệ thông tin

26/12/2018

ETEP - Chương trình ETEP bồi dưỡng nhà giáo qua hệ thống quản lý trực tuyến, nguồn học liệu mở và mạng lưới các chuyên gia, hỗ trợ người học thường xuyên. 

Tự bồi dưỡng – nhà giáo không đơn độc
Tự bồi dưỡng – nhà giáo không đơn độc

26/12/2018

ETEP - Để giúp đội ngũ nhà giáo tự bồi dưỡng hiệu quả, ETEP đang xây dựng Hệ thống quản lý học tập (LMS), Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên (TEMIS) qua mạng. Toàn bộ các Chương trình bồi dưỡng thường xuyên mà ETEP phát triển cũng như nguồn học liệu mở sẽ được kết nối với hệ thống này.