TIN TỨC CHUNG
Giảng viên sư phạm sẽ được xếp bậc năng lực theo 3 mức
Giảng viên sư phạm sẽ được xếp bậc năng lực theo 3 mức

28/02/2018

ETEP - Theo dự thảo Thông tư về Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm, việc xếp bậc năng lực chung đối với giảng viên theo các mức: Tốt, Khá và Đạt.

Năng lực hiệu trưởng quyết định tới xây dựng môi trường và văn hoá học tập
Năng lực hiệu trưởng quyết định tới xây dựng môi trường và văn hoá học tập

28/02/2018

ETEP - Năng lực lãnh đạo của hiệu trưởng sẽ là yếu tố quyết định đến việc xây dựng một môi trường và văn hóa học tập, đồng thời cũng thúc đẩy mạnh mẽ đến hoạt động học tập của học sinh và hoạt động dạy học của giáo viên.

Lần đầu tiên Bộ Giáo dục đưa ra tiêu chuẩn với giảng viên sư phạm
Lần đầu tiên Bộ Giáo dục đưa ra tiêu chuẩn với giảng viên sư phạm

28/02/2018

ETEP - Hàng năm, giảng viên sư phạm phải tự đánh giá độ đạt chuẩn theo 18 tiêu chí. Hội đồng của trường sẽ xét duyệt ba năm một lần.

Chuẩn nghề nghiệp giảng viên Sư phạm với 18 tiêu chí
Chuẩn nghề nghiệp giảng viên Sư phạm với 18 tiêu chí

26/02/2018

ETEP - Ngày 26/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm với 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí.

Hiệu trưởng phải làm gì để phát triển nhà trường?
Hiệu trưởng phải làm gì để phát triển nhà trường?

26/02/2018

ETEP - Lãnh đạo trường học hiệu quả phải xây dựng và ban hành một sứ mệnh, chia sẻ tầm nhìn và giá trị cốt lõi gắn với giáo dục chất lượng cao và đạt được sự thành công trong quá trình học tập và sự phát triển của mỗi học sinh.

Giúp giáo viên chủ động đáp ứng yêu cầu mới
Giúp giáo viên chủ động đáp ứng yêu cầu mới

26/02/2018

ETEP - Bồi dưỡng là yêu cầu bắt buộc để phát triển năng lực nghề nghiệp suốt đời của giáo viên. Quá trình phát triển nghề nghiệp thực chất là quá trình làm cho giáo viên chủ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển giáo dục các cấp học, bậc học.

Năng lực người quản lý: Yếu tố quyết định thành, bại của đổi mới giáo dục
Năng lực người quản lý: Yếu tố quyết định thành, bại của đổi mới giáo dục

26/02/2018

ETEP - Năng lực của giáo viên và người quản lý luôn là yếu tố quyết định thành, bại của mọi cuộc đổi mới giáo dục.

Phát triển chuyên môn cho giáo viên - kinh nghiệm từ Malaysia
Phát triển chuyên môn cho giáo viên - kinh nghiệm từ Malaysia

26/02/2018

ETEP - Giáo viên được coi là lực lượng quan trọng giúp Malaysia đạt được những mục tiêu giáo dục đề ra trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển con người.