TIN TỨC CHUNG
Những công cụ tuyệt vời tăng hiệu quả dạy học trực tuyến
Những công cụ tuyệt vời tăng hiệu quả dạy học trực tuyến

07/03/2022

ETEP - Muốn học sinh tăng cường tương tác trên lớp, có thể sử dụng Classpoint, Peardeck, Nearpod; Muốn học sinh làm việc cộng tác, có thể dùng: Sway, Word, Exel, PPT online, Book Creative…; Tạo sự hấp dẫn trong bài kiểm tra, có thể sử dụng: Kahoot, Quizziz, Nearpod, Blooket. Tạo phiếu bài tập chấm điểm tự động, dùng LiveWorksheet;

Không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với giảng viên theo từng hạng
Không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với giảng viên theo từng hạng

04/03/2022

ETEP - Không còn yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm riêng cho từng hạng như trước đây.

Thầy cô đã quen với minh chứng của hệ thống quản lý bồi dưỡng cán bộ, giáo viên
Thầy cô đã quen với minh chứng của hệ thống quản lý bồi dưỡng cán bộ, giáo viên

03/03/2022

ETEP - Sau hơn 2 năm thực hiện, giáo viên (GV) đã hình thành thói quen lưu giữ minh chứng và thành thạo tải minh chứng lên Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng GV, cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục phổ thông (TEMIS).

Bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 3-7-10: Yêu cầu bắt buộc
Bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 3-7-10: Yêu cầu bắt buộc

02/03/2022

ETEP - Mỗi nhà giáo phải xác định bản thân cần không ngừng tự bồi dưỡng. Đây chính là quá trình cập nhật, bổ sung kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp. 

Bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 3,7,10: Chủ động, linh hoạt
Bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 3,7,10: Chủ động, linh hoạt

28/02/2022

ETEP - Các địa phương cần phát huy tối đa việc tự học, tự bồi dưỡng qua mạng, thực hiện tốt việc bồi dưỡng theo nhu cầu từng cá nhân.

Lương giáo viên mới ra trường 3 triệu đồng thì sao đủ sống?
Lương giáo viên mới ra trường 3 triệu đồng thì sao đủ sống?

25/02/2022

ETEP - Giờ làm tăng, lương giáo viên thấp cùng với bất cập khi vừa thiếu 94.000 lại vừa thừa trên 10.000 giáo viên các cấp là những vấn đề đặt ra trong phiên giải trình được Ủy ban Văn hóa, giáo dục Quốc hội tổ chức sáng 25-2.

Đề nghị Chính phủ sớm trình xây dựng Luật Nhà giáo
Đề nghị Chính phủ sớm trình xây dựng Luật Nhà giáo

25/02/2022

ETEP - Từ những vấn đề đặt ra trong phiên giải trình, trong phát biểu kết luận, ông Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Chính phủ rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nhà giáo trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đề xuất giải pháp cho lương, phụ cấp nhà giáo trước khi thực hiện cải cách tiền lương
Đề xuất giải pháp cho lương, phụ cấp nhà giáo trước khi thực hiện cải cách tiền lương

25/02/2022

ETEP - Chính sách nhà giáo, trong đó có vấn đề lương, phụ cấp là vấn đề được đề cập nhiều tại phiên giải trình về thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý giáo viên mầm non, phổ thông sáng 25/2.