TIN TỨC CHUNG
Giáo dục Phần Lan: Người thầy cũng phải học tập không ngừng
Giáo dục Phần Lan: Người thầy cũng phải học tập không ngừng

16/11/2018

ETEP - Tại đất nước Phần Lan, việc học không bao giờ có điểm dừng. Không chỉ sinh viên mà cả người thầy cũng phải học tập liên tục.

Giáo dục Việt Nam: Cần hướng thiện, thành nhân và kiến quốc
Giáo dục Việt Nam: Cần hướng thiện, thành nhân và kiến quốc

16/11/2018

ETEP - Chất liệu chính của một triết lý giáo dục là sự hướng thiện con người đi cùng với suy tư, trăn trở về trách nhiệm của bản thân trước vận mệnh thịnh, suy của đất nước.

Để thầy, cô giáo an tâm đứng lớp
Để thầy, cô giáo an tâm đứng lớp

16/11/2018

ETEP - Song song với việc nâng chuẩn trình độ giáo viên, chúng ta cũng cần phải quan tâm đến thu nhập của đội ngũ hiện nay. Làm sao để các thầy, cô giáo đang đứng lớp và đội ngũ quản lý giáo dục của chúng ta an tâm với công việc của mình. 

Thông báo mời gói thầu số: 04/ETEP/PTV/THGVCB
Thông báo mời gói thầu số: 04/ETEP/PTV/THGVCB

16/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số: 04/ETEP/PTV/THGVCB, cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn phát triển tài liệu 03 mô đun bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

Thông báo mời gói thầu số 60/ETEP/TVCN/KS
Thông báo mời gói thầu số 60/ETEP/TVCN/KS

15/11/2018

EETEP - Thông báo mời gói thầu số 60/ETEP/TVCN/KS, thuê tư vấn cá nhân giám sát, đánh giá các hoạt động đào tạo bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGDPT.

Thông báo mời  gói thầu số 02/ETEP/TVCN/GVSPQLGD
Thông báo mời gói thầu số 02/ETEP/TVCN/GVSPQLGD

15/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số 02/ETEP/TVCN/GVSPQLGD, thuê tư vấn cá nhân về đảm bảo chất lượng phát triển năng lực giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục.

Thông báo mời gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN: Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo - tập huấn
Thông báo mời gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN: Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo - tập huấn

15/11/2018

ETEP -Thông báo mời gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN: Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện Chuẩn và phát triển năng lực cho GVQLGD và Hội nghị chuẩn bị triển khai tập huấn BD đội ngũ GV, CBQLCSGD.

Thông báo mời thầu,  gói thầu số: 08/ETEP/PTV/HTTK
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 08/ETEP/PTV/HTTK

15/11/2018

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 08/ETEP/PTV/HTTK, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tổng kết thực hiện chương trình 2018.