TIN TỨC CHUNG
Đồng Nai: Hoàn thành bồi dưỡng 2.788 giáo viên lớp 1
Đồng Nai: Hoàn thành bồi dưỡng 2.788 giáo viên lớp 1

25/08/2020

ETEP - 2.788 giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021 của tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 về Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên Hệ thống LMS: https://taphuan.csdl.edu.vn của Bộ GD&ĐT.

Thái Bình: Hoàn thành bồi dưỡng 2.486 giáo viên dạy lớp 1
Thái Bình: Hoàn thành bồi dưỡng 2.486 giáo viên dạy lớp 1

25/08/2020

ETEP - 2.486 giáo viên dự kiến phân công dạy lớp 1 năm học 2020-2021 của Thái Bình đã hoàn thành bồi dưỡng nội dung hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên hệ thống trực tuyến LMS của Bộ GDĐT.

Đầu tư ngân sách thích đáng cho bồi dưỡng giáo viên
Đầu tư ngân sách thích đáng cho bồi dưỡng giáo viên

25/08/2020

ETEP - Cử tri tỉnh Hà Nam đề nghị: Nhà nước có chính sách tăng cường đầu tư về ngân sách cho giáo dục đào tạo, nhất là ngân sách cho bồi dưỡng giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện theo Nghị quyết số 29 và đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hủy bỏ một số nhiệm vụ liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, CBQL mầm non
Hủy bỏ một số nhiệm vụ liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, CBQL mầm non

25/08/2020

ETEP - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định sửa đổi một số nhiệm vụ tại Quyết định số 296/QĐ-BGDĐT ngày 7/2/2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2020” thực hiện năm 2020.

100% giáo viên lớp 1 sẵn sàng thực hiện Chương trình GDPT mới
100% giáo viên lớp 1 sẵn sàng thực hiện Chương trình GDPT mới

21/08/2020

ETEP - 100% giáo viên lớp 1 - đội ngũ sẽ triển khai Chương trình GDPT mới từ năm học 2020 - 2021 đã hoàn thành bồi dưỡng về hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT mới trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS của Bộ GD&ĐT.

Đa dạng hóa phương pháp dạy học
Đa dạng hóa phương pháp dạy học

18/08/2020

ETEP - Hiện nay, nhiều trường học đã và đang đa dạng hóa hình thức, phương pháp dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của HS; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng.

"Hệ thống quản lý bồi dưỡng (TEMIS) cần liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành"
"Hệ thống quản lý bồi dưỡng (TEMIS) cần liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành"

08/08/2020

ETEP - Các GV và CBQLCSGDPT của thành phố Hải Phòng tham gia thử nghiệm đánh giá trên Hệ thống quản lý bồi dưỡng (TEMIS) đều có chung nhận xét: Hệ thống dễ sử dụng, coi trọng việc tự đánh giá.

Bộ GD&ĐT đề xuất bồi dưỡng "qua mạng" vào danh mục các loại hình tổ chức bồi dưỡng cán bộ, viên chức
Bộ GD&ĐT đề xuất bồi dưỡng "qua mạng" vào danh mục các loại hình tổ chức bồi dưỡng cán bộ, viên chức

03/08/2020

ETEP - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản số 2814/BGD&ĐT-NGCBQLGD gửi Bộ Nội vụ, đề xuất điều chỉnh quy định về bồi dưỡng viên chức tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.