TIN TỨC CHUNG
Sử dụng thành phần TEMIS trên hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng báo cáo TEMIS 
Sử dụng thành phần TEMIS trên hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng báo cáo TEMIS 

30/11/2020

ETEP - Hội thảo – Tập huấn hướng dẫn sử dụng thành phần TEMIS trên hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng báo cáo TEMIS do Ban quản lý chương trình ETEP (Bộ GD&ĐT) tổ chức từ ngày 30/11-1/12/2020 tại Tp Nha Trang, Khánh Hoà.

Vai trò "thuyền trưởng" trong đổi mới giáo dục
Vai trò "thuyền trưởng" trong đổi mới giáo dục

29/11/2020

ETEP - Cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục, người đứng đầu là hiệu trưởng giữ vai trò như người cầm lái “con tàu đổi mới”.

Phát triển tài liệu mô đun từ 5 đến 9 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 
Phát triển tài liệu mô đun từ 5 đến 9 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

28/11/2020

ETEP - Việc phát triển tài liệu đã huy động sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan, từ các giảng viên sư phạm, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đến các nhà xây dựng chính sách của các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, các chuyên gia quốc tế, đại diện của Ngân hàng Thế giới.

Chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GD
Chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GD

26/11/2020

Cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ GD&ĐT tăng cường công tác quản lý, giáo dục đội ngũ giáo viên cũng như xây dựng, lồng ghép chương trình đào tạo cán bộ quản lý trong các chương trình đào tạo sư phạm.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu chính thức của giáo viên
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu chính thức của giáo viên

26/11/2020

ETEP - Theo Nghị định 135/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu, từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của giáo viên sẽ tăng dần. Tuy nhiên, một số giáo viên có thể được nghỉ hưu trước tuổi nếu trong các trường hợp đặc thù.

“Mô đun 2, 3, 4 quyết định sự thành công Chương trình GDPT mới”
“Mô đun 2, 3, 4 quyết định sự thành công Chương trình GDPT mới”

25/11/2020

ETEP - “Mô đun 2, 3, 4 quyết định sự thành công Chương trình GDPT mới" - Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ tại Hội thảo - Tập huấn cho giảng viên sư phạm chủ chốt để hướng dẫn giáo viên phổ thông cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp mô đun 2, 3, 4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông.

Hướng đến hiệu quả cao trong bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý
Hướng đến hiệu quả cao trong bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý

24/11/2020

ETEP - Thông qua việc tập huấn bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ và giáo viên phổ thông cốt cán sẽ tiếp thu, vận dụng các kiến thức được tập huấn, bồi dưỡng vào việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bồi dưỡng mô đun 3 - giáo viên có nhiều cơ hội thực hành, nâng cao kĩ năng
Bồi dưỡng mô đun 3 - giáo viên có nhiều cơ hội thực hành, nâng cao kĩ năng

24/11/2020

ETEP - Hơn 370 giáo viên cốt cán 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên được bồi dưỡng mô đun 3 về phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển, phẩm chất năng lực người học, từ ngày 23-25/11, tại Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.