TIN TỨC CHUNG
“Nâng cao chất lượng đầu vào ngành Sư phạm phải học ngành Công an, Quân đội”
“Nâng cao chất lượng đầu vào ngành Sư phạm phải học ngành Công an, Quân đội”

02/10/2017

ETEP - Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, ngành Sư phạm muốn nâng cao chất lượng đầu vào phải học tập kinh nghiệm từ ngành Công an, Quân đội.