TIN TỨC CHUNG
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - Những chuyển biến bước đầu (Bài 2)
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - Những chuyển biến bước đầu (Bài 2)

15/10/2018

ETEP - Đối với học sinh cấp THCS và cấp THPT, chú trọng đánh giá cách học và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; sử dụng kết quả đánh giá vào quá trình dạy học để động viên, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - Những chuyển biến bước đầu (Bài 1)
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - Những chuyển biến bước đầu (Bài 1)

15/10/2018

ETEP - Một trong những điểm sáng của giai đoạn đầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT là đã xây dựng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, kết hợp với dạy chữ, dạy người và dạy nghề.

Kết quả đổi mới giáo dục đã được quốc tế ghi nhận
Kết quả đổi mới giáo dục đã được quốc tế ghi nhận

09/10/2018

ETEP - Kết quả đổi mới giáo dục đã được các nước, tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Ngân hàng Thế giới đã khẳng định 7 trong số 10 hệ thống giáo dục hàng đầu của thế giới nằm ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, trong đó sự phát triển thực sự ấn tượng là ở hệ thống giáo dục của Việt Nam và Trung Quốc.

Đào tạo giáo viên, kinh nghiệm từ quốc tế
Đào tạo giáo viên, kinh nghiệm từ quốc tế

09/10/2018

ETEP- Theo GS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm từ những thành công hoặc hạn chế của mô hình, chương trình đào tạo giáo viên các nước trên thế giới.

Bài toán quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm (Bài 3)
Bài toán quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm (Bài 3)

09/10/2018

ETEP - Cần xây dựng và ban hành bộ quy chuẩn trường SP để xếp hạng các trường SP, xác định các trường đại học SP trọng điểm, trường SP vệ tinh.

Bài toán quy hoạch mạng lưới các trường sư  (Bài 2)
Bài toán quy hoạch mạng lưới các trường sư (Bài 2)

09/10/2018

ETEP - Về chương trình đào tạo giáo viên, đề xuất của nhóm nghiên cứu là thí điểm tăng thời lượng cho đào tạo giáo viên từ 4 lên 5 năm đối với giáo viên trung học.

Bài toán quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm (Bài 1)
Bài toán quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm (Bài 1)

09/10/2018

ETEP - Mặc dù các cơ sở đào tạo giáo viên trong hệ thống dưới quản lý Nhà nước của Bộ GD&ĐT; tuy nhiên, không ít các cơ sở đào tạo giáo viên chịu sự quản lý của các địa phương, do các địa phương cấp kinh phí hoạt động.

Phát triển năng lực đặc thù của giảng viên sư phạm
Phát triển năng lực đặc thù của giảng viên sư phạm

08/10/2018

ETEP - Giảng viên sư phạm ngoài chức năng hướng dẫn giúp đỡ sinh viên học tập, tham gia các hoạt động khác, hợp tác với các giáo viên khác còn phải đảm nhận 3 chức năng quan trọng của người trí thức: Chức năng sáng tạo; Chức năng phản biện xã hội và chức năng giáo dục.