TIN TỨC CHUNG
Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin phát triển năng lực nghề nghiệp
Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin phát triển năng lực nghề nghiệp

23/05/2022

ETEP - “Trong quá tình tập huấn trực tiếp, các giảng viên sư phạm sử dụng rất nhiều nền tảng khác nhau để tương tác với các giáo viên. Giáo viên được quyền chia sẻ những hiểu biết của bản thân thông qua các phần mềm. Các thày cô rất hứng thú và mong muốn được chia sẻ nhiều hơn về các ứng dụng, phần mềm nền tảng CNTT, qua đó, tạo thành một cộng đồng học tập rộng lớn”, TS Hoàng Thị Kim Huệ chia sẻ.

Học tập, bồi dưỡng trên hệ thống LMS cho nhà giáo đạt mục tiêu kép
Học tập, bồi dưỡng trên hệ thống LMS cho nhà giáo đạt mục tiêu kép

21/05/2022

ETEP- Thầy Trang Minh Thiên, giáo viên Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, (quận Cái Răng, Cần Thơ) cho rằng, thầy cô luôn phải cập nhật kiến thức mới và không ngừng tự học, nên công nghệ thông tin vô cùng quan trọng. “Hệ thống LMS giúp tôi học hỏi thêm được rất nhiều, đồng thời tạo động lực cho bản thân trong việc tìm tòi, nâng cao năng lực công nghệ thông tin trong dạy học” - thầy Trang Minh Thiên cho hay.

Năm điểm mới về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
Năm điểm mới về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

21/05/2022

ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (Thông tư 01-04).

Năng lực lãnh đạo và quản trị nhà trường, năng lực đội ngũ giảng viên được nâng cao,
Năng lực lãnh đạo và quản trị nhà trường, năng lực đội ngũ giảng viên được nâng cao,

17/05/2022

ETEP - Các hoạt động hỗ trợ người học được tổ chức thường xuyên liên tục, linh hoạt. Điều này có tác động tốt và lâu dài đối với tiến trình đào tạo GV của Nhà trường cũng như công tác hỗ trợ, bồi dưỡng cho GVPT.

Chương trình ETEP đã có tác động lâu dài, hiệu quả cho sự phát triển đội ngũ GV, CBQLCSGDPT
Chương trình ETEP đã có tác động lâu dài, hiệu quả cho sự phát triển đội ngũ GV, CBQLCSGDPT

13/05/2022

ETEP - Tỷ lệ hài lòng của CBQLCGDPT về chương trình bồi dưỡng, hoạt động bồi dưỡng của Học viện rất cao, đạt 98-99%.

Chương trình ETEP đẫ làm thay đổi  nhận thức của giáo viên về tự bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục
Chương trình ETEP đẫ làm thay đổi nhận thức của giáo viên về tự bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục

13/05/2022

ETEP - Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã bồi dưỡng được 2.969 GVPT cốt cán hoàn thành 6 mô đun, đạt 106% so với PA. Đội ngũ cốt cán này đã hỗ trợ 50.625 GVPT của 7 tỉnh hoàn thành 5 mô đun bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Chương trình ETEP đẫ làm thay đổi  nhận thức của giáo viên về tự bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục
Chương trình ETEP đẫ làm thay đổi nhận thức của giáo viên về tự bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục

13/05/2022

ETEP - Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã bồi dưỡng được 2.969 GVPT cốt cán hoàn thành 6 mô đun, đạt 106% so với PA. Đội ngũ cốt cán này đã hỗ trợ 50.625 GVPT của 7 tỉnh hoàn thành 5 mô đun bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện Chương trình GDPT 2018.

 Giảng viên sư phạm hiểu sâu hơn về Chương trình GDPT 2018 và thực tiễn phổ thông
Giảng viên sư phạm hiểu sâu hơn về Chương trình GDPT 2018 và thực tiễn phổ thông

09/05/2022

ETEP - Từ Chương trình ETEP, giảng viên của Nhà trường từ bộ môn Phương pháp dạy học cho đến các bộ môn khoa học cơ bản, đã hiểu sâu và rõ hơn về Chương trình GDPT 2018 và công cuộc đổi mới giáo dục.