TIN TỨC CHUNG
Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB

05/12/2018

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB, cung cấp dịch vụ tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Miền Bắc (05 cuộc hội thảo).

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số  09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

05/12/2018

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số  05/ETEP/HH/ĐG
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/HH/ĐG

05/12/2018

ETEP -Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/HH/ĐG: Mua sắm đồ gỗ cho Ban Quản lý Chương trình.

Sẽ bồi dưỡng cho 28.000 giáo viên và 4.000 cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán
Sẽ bồi dưỡng cho 28.000 giáo viên và 4.000 cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán

04/12/2018

ETEP - “Chương trình ETEP đang phối hợp với Cục NG&CBQLGD phát triển Chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV&CBQLPT các cấp học phổ thông theo hướng tiếp cận với chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên vừa ban hành... Sẽ lựa chọn và bồi dưỡng cho 28.000 giáo viên và 4.000 cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán”.

Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐ, ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông tại khu vực Nam bộ
Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐ, ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông tại khu vực Nam bộ

03/12/2018

ETEP- Việc triển khai thực hiện tốt hai thông tư mới ban hành đến các sở, phòng GD&ĐT và đội ngũ nhà giáo có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ GV & CBQLCSGDPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Vì sự phát triển, quyền lợi, hạnh phúc của học sinh
Vì sự phát triển, quyền lợi, hạnh phúc của học sinh

02/12/2018

ETEP - Các ý kiến của đại biểu đều thống nhất cho rằng, việc Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, quy định chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có  ý nghĩa lớn đối với việc phát triển năng lực hiệu trưởng/giáo viên trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Nâng cao năng lực giảng viên sư phạm
Nâng cao năng lực giảng viên sư phạm

02/12/2018

ETEP - Để có năng lực chuyên môn tốt, ngoài việc được đào tạo bài bản ở các trường ĐH thì giảng viên còn phải có thêm năng lực quan trọng khác đó là năng lực phát triển bản thân. Năng lực này kéo dài suốt cả cuộc đời người giảng viên.

Chất lượng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý: Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Chất lượng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý: Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

01/12/2018

ETEP - Lý luận và thực tiễn đã chỉ ra, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng chính tạo nên chất lượng giáo dục, yếu tố tiền đề của chất lượng nguồn nhân lực.