TIN TỨC CHUNG
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với BQL Chương trình  ETEP
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với BQL Chương trình ETEP

02/10/2017

ETEP - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, sẽ ưu tiên cấp vốn trong năm nay cho 2 dự án: Tăng cường hệ thống CNTT trong các trường sư phạm và Xây dựng hệ thống thư viện điện tử.

Sẽ có bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của các trường đại học Sư phạm
Sẽ có bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của các trường đại học Sư phạm

02/10/2017

ETEP - Bộ chỉ số đo lường toàn diện, đánh giá sự phát triển của các trường đại học sư phạm sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động tái cấu trúc hệ thống đào tạo.

“Nâng cao chất lượng đầu vào ngành Sư phạm phải học ngành Công an, Quân đội”
“Nâng cao chất lượng đầu vào ngành Sư phạm phải học ngành Công an, Quân đội”

02/10/2017

ETEP - Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, ngành Sư phạm muốn nâng cao chất lượng đầu vào phải học tập kinh nghiệm từ ngành Công an, Quân đội.