TIN TỨC CHUNG
Đề xuất mô hình tổ chức bồi dưỡng qua mạng
Đề xuất mô hình tổ chức bồi dưỡng qua mạng

16/07/2018

ETEP - Với kinh nghiệm tham gia một số dự án trong nước cũng như trong đào tạo tại Viện Đại học Mở Hà Nội, TS. Đinh Tuấn Long Giám đốc Trung tâm Công nghệ - Học liệu, Viện ĐH Mở Hà Nội đề xuất một mô hình đào tạo bồi dưỡng cho GV & CBQLGD mầm non, phổ thông trên phạm vi toàn quốc.

Đào tạo trực tuyến - kinh nghiệm của Viện Đại học Mở Hà Nội
Đào tạo trực tuyến - kinh nghiệm của Viện Đại học Mở Hà Nội

16/07/2018

ETEP - Dạy học trực tuyến đã là một loại hình học tập rất phổ biến trên toàn thế giới, không những chỉ có tác dụng hỗ trợ cho học viên tự học, học viên đào tạo từ xa mà còn rất bổ ích cho việc học tập trên lớp theo loại hình đào tạo truyền thống.

Vai trò, nhiệm vụ của các bên liên quan trong công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
Vai trò, nhiệm vụ của các bên liên quan trong công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

15/07/2018

ETEP - Hoạt động bồi dưỡng phải được hoạch định về kế hoạch, mục tiêu, nội dung, phương thức tổ chức, các điều kiện đảm bảo triển khai hiệu quả.

Bồi dưỡng thường xuyên  mới là yếu tố quyết định chất lượng giáo viên
Bồi dưỡng thường xuyên  mới là yếu tố quyết định chất lượng giáo viên

12/07/2018

ETEP - Chất lượng GV không chỉ được đảm bảo bởi chất lượng đào tạo ban đầu mà còn được đảm bảo bởi quá trình bồi dưỡng (BD) nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ suốt đời.

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn
Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn

12/07/2018

ETEP - Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn - đó là mục tiêu của Hội Thảo “Đánh giá việc thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT về quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên”.

Giáo dục 4.0 - Giấc mơ hoa của giới trẻ Việt
Giáo dục 4.0 - Giấc mơ hoa của giới trẻ Việt

12/07/2018

ETEP - Câu hỏi “bạn sẽ là ai trong thời 4.0” hóa ra là một câu hỏi dẫn giáo dục về với đích thực giá trị nhân văn của nó. Là thầy cô, phải can đảm chấp nhận một ý niệm mới về dạy học. Là dạy nhau, và học cùng nhau. 4.0 có thể sẽ san lấp một trong những khoảng cách có tính biểu tượng của xã hội truyền thống là khoảng cách tri thức giữa thầy và trò.

Tích hợp môn Khoa học Tự nhiên: Giáo viên có kịp thay đổi?
Tích hợp môn Khoa học Tự nhiên: Giáo viên có kịp thay đổi?

10/07/2018

ETEP - Những giáo viên có khả năng ngoài việc tập huấn dạy nội dung chuyên môn của mình dần dần sẽ được đào tạo theo cơ chế tín chỉ để có thể đảm nhận thêm những nội dung mới mà mình chưa được đào tạo trước đây.

Một chương trình giáo dục căn bản hiện đại
Một chương trình giáo dục căn bản hiện đại

10/07/2018

ETEP - Chương trình giáo dục phổ thông mới đã đạt mục tiêu đổi mới giáo dục Việt Nam một cách gần cơ bản và toàn diện.