TIN TỨC CHUNG
Nước nào “hào phóng” số 1 trong đãi ngộ giáo viên?
Nước nào “hào phóng” số 1 trong đãi ngộ giáo viên?

18/01/2019

ETEP - Trong số các quốc gia trên thế giới, Trung Quốc là nơi giáo viên được cộng đồng tôn trọng nhất.

8 lưu ý của Bộ GD&ĐT với trường phổ thông triển khai chương trình mới
8 lưu ý của Bộ GD&ĐT với trường phổ thông triển khai chương trình mới

17/01/2019

ETEP - Các cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông cần đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ giáo viên theo nhu cầu thực tế của các địa phương, cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

14/01/2019

ETEP - Chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở là yếu tố quan trọng bậc nhất để tiến hành thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thành bại ở giáo viên
Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thành bại ở giáo viên

11/01/2019

ETEP - Có bột mới gột nên hồ, để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới thành công, có 2 yếu tố là giáo viên và cơ sở vật chất. Trong đó, theo như khẳng định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, thành bại hay không của chương trình giáo dục phổ thông mới này là ở đội ngũ giáo viên.

Nâng chuẩn trình độ giáo viên tiểu học: Yếu tố then chốt nâng cao chất lượng giáo dục
Nâng chuẩn trình độ giáo viên tiểu học: Yếu tố then chốt nâng cao chất lượng giáo dục

11/01/2019

ETEP - Ðội ngũ giáo viên (GV) là một trong những nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới GD. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng GD phải bắt đầu từ đội ngũ GV để đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp GD một cách cơ bản và toàn diện.

Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

11/01/2019

ETEP - Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp, trong đó có môt số năng lực cốt lõi để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới như năng lực dạy học tích hợp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực.

Phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc của giáo viên
Phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc của giáo viên

11/01/2019

ETEP - Năng lực xã hội và cảm xúc giúp giáo viên không bị rơi vào tình trạng kiệt sức và tăng cường sức khỏe. Bằng cách xác định các “bộ xử lí” bên trong cơ thể, chúng ta sử dụng trí thông minh cảm xúc để cải thiện hiệu quả hoạt động.

8 lưu ý của Bộ GD&ĐT với trường phổ thông triển khai chương trình mới
8 lưu ý của Bộ GD&ĐT với trường phổ thông triển khai chương trình mới

11/01/2019

ETEP - Xây dựng kế hoạch thực hiện, rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất, các hoạt động chuyên môn... là những lưu ý của Bộ GD&ĐT đối với các cơ sở giáo dục phổ thông nhằm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.