TIN TỨC CHUNG
Phát triển đội ngũ đồng bộ, đồng tốc với triển khai Chương trình, SGK mới
Phát triển đội ngũ đồng bộ, đồng tốc với triển khai Chương trình, SGK mới

21/04/2018

 ETEP - Chuẩn bị đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là nhiệm vụ quan trọng nhằm triển khai thực hiện Chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới.

Đào tạo 'chuẩn' giáo viên
Đào tạo 'chuẩn' giáo viên

19/04/2018

ETEP - Nhiều chuyên gia cho rằng,, các trường đào tạo sư phạm cũng phải có trách nhiệm với những sản phẩm của mình.

Giảng viên đại học đang phải cạnh tranh với “ông thầy internet”
Giảng viên đại học đang phải cạnh tranh với “ông thầy internet”

19/04/2018

ETEP - Hệ sinh thái học tập rộng khắp với vô số “ông thầy internet” làm việc không mệt mỏi, sẵn sàng chia sẻ thông tin, tri thức với người học. Tư duy giáo dục truyền thống như “đến trường” điểm danh mới là “đi học”, không đến trường là "không đi học" đã không còn đúng nữa... trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Giáo viên phải có chuyên sâu về lĩnh vực nhưng vẫn phải dạy được môn học khác có liên quan
Giáo viên phải có chuyên sâu về lĩnh vực nhưng vẫn phải dạy được môn học khác có liên quan

19/04/2018

ETEP - Trường học không phải là nơi duy nhất để học sinh tiếp cận thông tin. Xu hướng hiện đại trên thế giới nói chung là dựa theo nhu cầu của học sinh. Do đó chương trình thường được tích hợp nội dung với những chủ đề lớn.

Giáo viên, phụ huynh được đánh giá chất lượng hiệu trưởng
Giáo viên, phụ huynh được đánh giá chất lượng hiệu trưởng

18/04/2018

ETEP - Dự thảo Quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông cho phép giáo viên, phụ huynh... hàng năm được đánh giá lãnh đạo trường, không cần đề danh tính.

Mục tiêu giáo dục và giáo dục mở
Mục tiêu giáo dục và giáo dục mở

18/04/2018

ETEP - Giáo dục mở trước hết xuất phát từ con người, cho con người và vì con người (tư tưởng nhân văn); đảm bảo cho tư tưởng khai phóng (tự do cá nhân); mở là coi trọng thực tiễn (thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí); mở là tạo không gian và thời gian, điều kiện để chủ thể chủ động, tích cực tham gia.

Chuyên nghiệp hóa "nghề hiệu trưởng"
Chuyên nghiệp hóa "nghề hiệu trưởng"

16/04/2018

ETEP - Hiệu trưởng phải thay đổi cách quản lý nặng về hành chính sang cách điều hành nhằm tạo môi trường, động lực để các hoạt động trong nhà trường hướng tới việc phát triển phẩm chất năng lực của học sinh một cách tốt nhất.

Để chuẩn hiệu trưởng thực sự phát huy hiệu quả
Để chuẩn hiệu trưởng thực sự phát huy hiệu quả

16/04/2018

ETEP - Để các bộ chuẩn nói chung, chuẩn hiệu trưởng các trường phổ thông nói riêng thực sự phát huy hiệu quả - quy trình quản lí hiệu trưởng theo chuẩn chắc chắn cần phải được lưu tâm.