kết quả lựa chọn
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 27
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 27

10/07/2018

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: 27/ETEP/PTV/HTTT26 - Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện Thông tư 26 về bồi dưỡng thường xuyên và đề xuất nội dung cơ chế phối hợp các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên.

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 23
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 23

05/07/2018

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 2323/ETEP/PTV/HTGYCT1: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo.

Kết quả lựa chọn 4 gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo
Kết quả lựa chọn 4 gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo

16/05/2018

ETEP - Kết quả lựa chọn 4 gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo

Thông báo kết quả lựa chọn 7 gói thầu thuê tư vấn cá nhân
Thông báo kết quả lựa chọn 7 gói thầu thuê tư vấn cá nhân

16/05/2018

ETEP - Kết quả lựa chọn của 7 gói thầu thuê tư vấn cá nhân.

 Kết quả trúng thầu, gói thầu: 25/ETEP/PTV/HTCCNN1
Kết quả trúng thầu, gói thầu: 25/ETEP/PTV/HTCCNN1

15/05/2018

ETEP - Kết quả trúng thầu, thầu: 25/ETEP/PTV/HTCCNN1 - Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện văn bản về Chuẩn nghề nghiệp Giảng viên sư phạm, Giáo viên tiểu học, Giáo viên trung học, Hiệu trưởng trường phổ thông.

Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu 55A/ETEP/TVCN/CNTT
Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu 55A/ETEP/TVCN/CNTT

03/01/2018

Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu: "55A/ETEP/TVCN/CNTT: Thuê tư vấn cá nhân công nghệ thông tin điều phối và tổ chức vận hành hệ thống bồi dưỡng thường xuyên qua mạng (tư vấn trong nước, cấp trung ương) (1 tư vấn x 12 tháng - người/năm x 5 năm)"

Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu: "54B/ETEP/TVCN/HTCNTT"
Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu: "54B/ETEP/TVCN/HTCNTT"

03/01/2018

Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu: "54B/ETEP/TVCN/HTCNTT: Tư vấn cá nhân về hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin của hệ thống bồi dưỡng thường xuyên qua mạng"

Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu 7/ETEP/HTTH,  8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu 7/ETEP/HTTH, 8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH

26/12/2017

ETEP - Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 7/ETEP/HTTH, 8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH.