kết quả lựa chọn
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTTEIDI
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTTEIDI

25/06/2020

ETEP - Gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTTEIDI: “Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội thảo hoàn thiện, phát triển Bộ chỉ số TEIDI và Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại miền Nam”.

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu gói thầu số 05/ETEP/TVCN/QLDP
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu gói thầu số 05/ETEP/TVCN/QLDP

29/05/2020

ETEP - Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu gói thầu số 05/ETEP/TVCN/QLDP: Thuê tư vấn cá nhân về quản lý, điều phối Chương trình.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/PTTL,KHBD
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/PTTL,KHBD

20/03/2020

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/PTTL,KHBD: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các Hội thảo - Tập huấn phát triển tài liệu Mô đun 2, 3, 4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại Miền Trung.

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/TVCN/TEIDI
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/TVCN/TEIDI

03/03/2020

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/TVCN/TEIDI: : Thuê tư vấn cá nhân về xây dựng chỉ số TEIDI và giám sát hoạt động phát triển năng lực các trường sư phạm hàng năm theo bộ chỉ số TEIDI

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT

19/11/2019

ETEP - Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo - tập huấn về về TEIDI; Hội thảo tổng kết Chương trình 2019; tập huấn tài chính, đấu thầu”.

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL

19/11/2019

ETEP - Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc Hội nghị -tập huấn về phát triển tài liệu các mô đun còn lại bồi dưỡng GVPTCC và CBQLCSGDPTCC; Thẩm định tài liệu bồi dưỡng Mô đun từ 3->9".

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/PTV/QCBDTX
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/PTV/QCBDTX

19/11/2019

ETEP - Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/PTV/QCBDTX: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc tập huấn triển khai thực hiện quy chế BDTX và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong BDTX tại 2 miền: Bắc - Nam".

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu,  gói thầu số: 01/ETEP/PTV/TVP: “Thuê văn phòng làm việc”.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/TVP: “Thuê văn phòng làm việc”.

06/11/2019

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/TVP: “Thuê văn phòng làm việc”.